Prvá pomoc

V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov. Na festivale sú non-stop pristavené viaceré sanitky so zdravotníckym personálom. Okrem nich sú zriadené pevné zdravotnícke stany označené červeným krížom. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu. V zdravotníckych stanoch sú pripravené aj chladničky na odkladanie inzulínu, prípadne iných liekov. Presné umiestnenie zdravotníckych stanovíšť bude súčasťou mapy areálu, pozri sekciu Mapy. Info o ich umiestnení vám tiež podajú označení členovia usporiadateľskej služby alebo v Pohoda Shope.

V prípade núdze na festivale a nemožnosti dostať sa k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu, volajte na núdzovú infolinku: +421 800 500 090

V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici...) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu. Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.