Prvá pomoc

Na festivale je zriadených 6 pevných stanovíšť zdravotnej pomoci, sú označené červeným krížom na žltom podklade. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu. V zdravotníckych stanoch sú pripravené aj chladničky na odkladanie inzulínu, prípadne iných liekov. Presné umiestnenie zdravotníckych stanovíšť je súčasťou mapy areálu, pozri sekciu Mapy.

V prípade núdze na festivale a nemožnosti dostať sa k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu, volajte na núdzovú infolinku: +421 800 500 090

V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici...) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu. Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.