Pohoda Visual Art Contest


Pohoda už po piaty raz vyhlasuje súťaž Pohoda Visual Art Contest. V rámci nej môžete navrhnúť umeleckú inštaláciu pre festivalový areál. Víťazný návrh získa na realizáciu 3500€. Návrhy môžete posielať do 19. apríla prostredníctvom formulára, ktorý čoskoro zverejníme. 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Základné podmienky: 

Predmetom súťaže je spracovanie výtvarného návrhu pre site-specific objekt pre vonkajší priestor festivalu Pohoda 2020. 

Do súťaže môžu návrhy prihlásiť jednotlivci aj autorské skupiny bez ohľadu na vek, dosiahnuté vzdelanie, pohlavie i pôvod. 

Súťažné návrhy by mali byť aktuálne a zohľadňujúce podmienky a špecifiká letného festivalu. Preferované budú nové návrhy doposiaľ nepublikované a vytvorené výhradne pre súťaž. 

Spracovanie súťažných návrhov musí byť na vyplnenom prihlasovacom formulári v digitálnej forme. 

5.3.2020 - 19.4.2020: Otvorenie súťaže
Do 30.4.: Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov

Kompletné súťažné podmienky.

Predbežní členovia poroty: 

Ilona Németh - predsedkyňa poroty
Zuzana Pacáková (Biela Noc)
Tereza Maco (Žumpa Gallery)
Lýdia Pribišová (Flash Art)
Michal Kaščák (Pohoda festival)
Michal Sládek (Pohoda festival)