Pohoda Visual Art Contest

     


Pohoda Visual Art Contest 2018

Ako súčasť Visual Stage, Pohoda ponúka po štvrtý krát možnosť stať sa súčasťou výtvarnej časti festivalu a navrhnúť site-specific umeleckú inštaláciu pre festivalový areál. Najlepší návrh získa 1000€ na realizáciu inštalácie na Pohoda 2018. 

Pohoda je okrem hudby, divadla, tanca a diskusií aj festivalom výtvarného umenia. V rámci Visual stage sa predstavujú umleci inštaláciami, objektmi či performance. Súťaž Pohoda Visual Art Contest je otvorená jednotlivcom aj tímom bez obmedzenia vzdelania, veku, či povolania. Návrhy budú zbierané do 14.5.2018 a víťaza ohlásime na Pohoda deň_FM. 

Prihlasovací formulár 

Súťažné podmienky

Prihlásiť sa do súťaže môžete vyplnením prihlasovacieho formulára a jeho doručením na adresu: Pohoda Visual Art Contest, Pohoda festival s.r.o., Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur, Slovensko do 14.mája 2018.