Public art festival Contest 2016

Visual stage

     


Pohoda Visual Art Contest 2018

Ako súčasť Visual Stage, Pohoda ponúkla umeleckej verejnosti po štvrtý krát možnosť stať sa súčasťou výtvarnej časti festivalu a navrhnúť site-specific inštaláciu pre festivalový areál. Odborná porota vybrala na realizáciu dve diela: Ján a Martina na Pohode od kolektívu Daniela Sabová, Juraj Červený a Ondrej Jurčo a Good Feelings od Stana Masára.

Návrhy súťažili v silnej konkurencii 19-tich projektov a ich tvorcovia získajú 1000€ na realizáciu inštalácie na festivale Pohoda 2018. Pohoda oslavuje tento rok 22. ročník, a tieto 2 diela predstavujú 2 z možných polôh site-specific umenia. Vážnu i hravú.

Porota v zložení Ľudmila Kasaj Poláčková, Ján Triaška, Zuzana Duchová, Michal Sládek a Michal Kaščák ocenila obe diela širokým záberom umeleckej výpovede reagujúcim na veľkú časť areálu. Návrhy oslovili komunikatívnosťou, kvalitou prevedenia, konzistentnou myšlienkou, aktuálnosťou tém.


Ján a Martina na Pohode predstavuje inteligentnú vizuálnu abstraktnú reakciu na nedávne spoločenské udalosti bez zbytočného pátosu. Návrh pracuje s nenápadným ale jasným označovaním absencie dvoch ľudí. Na prvý pohľad angažovane poňatý koncept zaujal aj v sekundárnej rovine. Cez veľkú aktuálnu spoločenskú tému, si vie návštevník festivalu projektovať svoje osobné témy so stratou blízkych a zároveň intervencie do priestoru sú pomyselným dialógom, dorozprávaním/ilustrovaním situácií, v ktorých by sa Ján a Martina mohli nachádzať, keby sa tohto ročníka ako živí ľudia zúčastnili… Sprítomnenie spomienky na nich rôznymi miestami /čiernymi priestormi/ konceptuálne jasne hovoria o sile ich odkazu, ktorý nechali našej spoločnosti: Myšlienku ani príbeh nezabiješ!

Dielo Good Feelings postkonceptuálneho umelca Stana Masára zarezonovalo svojou vtipnosťou. Od konceptuálneho charakteru návrhu a jeho realizácie až po jeho konečnú procesuálnu výpoveď. Vtipným zásahom do priestoru a odkazom na detskú jednoduchú hru (škôlka) stimuluje autor v každom návštevníkovi hravosť. Škôlka býva spravidla nakreslená narýchlo a úplne “lowcost”. Masár posúva túto známu vizualitu a dáva jej pri dĺžke areálu festivalu provokujúci “popoluška” efekt - nakresliť niekoľko desiatok políčok potrvá minimálne toľko ako prebrať hrach od šošovice.