Pohoda Visual Art Contest

   

pvac_vlavo

Pohoda Visual Art Contest 2019

Pohoda už po piaty raz vyhlasuje súťaž Pohoda Visual Art Contest. V rámci nej môžete navrhnúť umeleckú inštaláciu pre festivalový areál. Piaty ročník ponúkne priestor aj pre náročnejšie realizácie, nakoľko víťazný návrh získa až 3500 €. Návrhy môžete posielať do 13. mája a vybraný návrh zverejníme už o deň neskôr počas Pohoda dňa_FM.

Základné podmienky: 

Predmetom súťaže je spracovanie výtvarného návrhu pre site-specific objekt pre vonkajší priestor festivalu Pohoda 2019. 

Do súťaže môžu návrhy prihlásiť jednotlivci aj autorské skupiny bez ohľadu na vek, dosiahnuté vzdelanie, pohlavie i pôvod. 

Súťažné návrhy by mali byť aktuálne a zohľadňujúce podmienky a špecifiká letného festivalu. Preferované budú nové návrhy doposiaľ nepublikované a vytvorené výhradne pre súťaž. 

Spracovanie súťažných návrhov musí byť na vyplnenom prihlasovacom formulári, vytlačenom vo formáte A4 s ľubovoľným počtom grafických príloh.

Dôležité dátumy:

15.4.2019 - 13.5.2019: Otvorenie súťaže
13.5.2019: Zasadnutie poroty
13.5.2019: Pohoda deň_FM: Vyhlásenie výsledkov
1.7. 2019 - 10.7. 2019: Inštalácia na Pohode 2019
11.7. 2019 - 14.7. 2019: POHODA FESTIVAL !!!
14.7. po 12h: Deinštalácia vystavených diel

Členovia poroty: 

Ilona Németh
Zuzana Pacáková
Tereza Maco (Žumpa Gallery)
Michal Kaščák (Pohoda festival)
Michal Sládek (Pohoda festival)

Podmienky súťaže na stiahnutie tu:

Prihlasovací formulár na stiahnutie tu: