Podmienky

PASÁŽ NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Pohoda 2020
9., 10., 11. júl, Letisko Trenčín

 

Festival Pohoda opäť ponúka priestor pre prezentáciu neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení. V roku 2019 sa na festivale predstavilo takmer 30 subjektov – od ekologických, cez charitatívne, umelecké a občianskoprávne organizácie, až po subjekty venujúce sa problematike drog.

Tento rok budeme opäť pokračovať v koncepte PASÁŽ Neziskoviek / NGO Passage.  V priestore medzi dvoma hudobnými scénami bude umiestnený stan 15x45m, ktorý bude tvoriť pasáž, priamy prechod od runway smerom k hlavnému pódiu. Každá neziskovka bude mať priestor 3x3m, ktorý si môže upraviť na svoju prezentáciu (stánok, pult, …). V čase, kedy bude pasáž zavretá, bude priestor strážený dobrovoľníkmi, veci budú môcť ostať v stane. Spanie si neziskovky musia riešiť svojpomocne, odporúčame priestor v stanových mestečkách. Parkovanie za pasážou nebude možné, môžete však využiť naše produkčné parkovisko. Na zabezpečenie stanu vzniká pre neziskovky poplatok vo výške 250€

Pasáž bude otvorená počas všetkých troch festivalových dní 9.,10.,11. júla 2020. Vo štvrtok od 16:00 do 24:00, v piatok a sobotu od 8:00 do 24:00, počas tohto času musí každý „stánok“ fungovať. Stan bude po zotmení osvetlený. V čase medzi 24.00 - 08.00 bude pasáž uzavretá.
Prípravu miesta je potrebné ukončiť v stredu 8. júla do 19:00.
Balenie môže začať po skončení otváracej doby v sobotu. Vjazd áut do blízkosti pasáže bude umožnený v nedeľu 12. júla po 12:00.
Vynášanie zariadenia mimo stanu a vstup vozidiel na odvoz umožníme v nedeľu 12. júla po 12:00.
Pre festival a jeho hladký priebeh je dodržanie časových súradníc kľúčové. 

Počas celého festivalu (aj mimo prevádzkových hodín pasáže) je nevyhnutná prítomnosť zodpovedných ľudí z organizácie, ktorí priamo zodpovedajú za svoj priestor, jeho montáž, prevádzku a demontáž. Títo musia byť zastihnuteľní v areáli festivalu kedykoľvek pre prípad mimoriadnej situácie. 
Pohoda festival každej vybranej organizácii poskytuje 4 vstupy a 1 parkovacie miesto na produkčnom parkovisku. V prípade potreby väčšieho počtu ľudí poskytneme lístky za zvýhodnenú cenu 99,-Eur.

Aktivity sa riadia jednoduchými pravidlami:

  • musia sa odohrávať pridelenom priestore a jeho bezprostrednej blízkosti so zachovaním prechodnosti pasáže
  • nie je možné púšťať hudbu ani iné reprodukované zvuky (ani moderátor s mikrofónom, ani zvuk k filmom, či cvičeniu,..)
  • nie je možné návštevníkom podávať jedlá a nápoje 

V stánkoch je možné realizovať verejné zbierky a podpisové akcie. Predaj výrobkov, produktov či publikácií musí byť v súlade s obchodným poriadkom a je možný po konzultácii s festivalom. Všetky prezentačné aktivity podliehajú schváleniu produkcie festivalu.

Neziskové organizácie nemôžu vo svojich stánkoch promovať tretie subjekty, pokiaľ to nie sú nadácie alebo inštitúcie, ktorých identita je neoddeliteľnou súčasťou materiálov k podporovanému projektu (v takom prípade je povolený branding len prostredníctvom týchto materiálov).

Prihlásiť organizáciu do sektora neziskových organizácií môžete prostredníctvom formulára na tejto stránke. V prípade nejasností kontaktujte ngo@pohodafestival.sk.

Prihlasovanie bude spustené najneskôr 27. 1. 2020.
Výber organizácií
bude vyhlásený do 8. 5. 2020.

Zohľadňovať sa bude najmä aktuálna kampaň organizácie ako aj celospoločenský záber. Zároveň súlad zamerania organizácie s hodnotami festivalu. Produkcia festivalu môže pri potvrdení účasti neziskovej organizácií odmietnuť niektoré aktivity, vzhľadom na veľký záujem a obmedzený priestor neziskového sektora.

Tešíme sa na vás.

Kontakt

Lucia Paulíková

NGO's

+421 908 125 394
ngo@pohodafestival.sk