Úvod

Milí priatelia z neziskového sektora,

Ďakujeme za Vašu účasť na festivale. Registrácia organizácií pre ročník 2018 bude spustená tu začiatkom budúceho roku.  

Tešíme sa na stretnutie v NGO Pasáži,

Pohoda NGO tím

Kontakt

Jana Vašáková
NGO's
ngo@pohodafestival.sk