Ambasádorský program

Ambasádor je návštevník Pohody, ktorý má rád náš festival a pomáha šíriť jeho dobré meno. Získava nových návštevníkov, pomáha nám spojiť Pohodu so zahraničnými médiami. Píše o Pohode články, blogy, statusy, zdieľa novinky a vlastné zážitky na sociálnych sieťach. Je jednoducho veľa spôsobov, akými sa môžete zapojiť. Každý ambasádor má pridelený špecifický kód a profil na našej stránke, na ktorom sú zaznamenané údaje o jeho činnosti. Každý ambasádor za svoju aktivitu zbiera "virtuálne slnečnice":

  • 1 slnečnica: ak pri kúpe lístka na Pohodu zadá kupujúci kód ambasádora

Ambasádorom sa stávate po vyplnení registrácie a potvrdení festivalom.

Nadobudnuté „slnečnice“ si ambasádor môže vymeniť za nasledovné odmeny

3 slnečnice ponožky Pohoda
4 slnečnice tričko Pohoda
6 slnečníc mikina Pohoda
10 slnečníc permanentka na Pohodu