POHODA FESTIVAL

Pohoda — najzelenší
festival v Európe

„Máme radi miesto, na ktorom Pohoda je. Preto je pre nás prirodzené, že k nemu pristupujeme s ohľadom a rešpektom. Rovnako je to aj s komunitou ľudí, ktorá sa na festivale stretáva, podobne je to aj v čase mimo festivalu, preto sú zelené riešenia dlhodobo prirodzenou súčasťou Pohody.“
Michal Kaščák, Pohoda Festival

EFA 2017 winner

VÍŤAZ V rámci European Festival Awards v kategórii Ekologické riešenia

Energia

 • mobilná solárna elektráreň a solárne osvetlenie areálu (19 lámp)
 • 28% elektriny z pevnej siete vďaka dočasným trafostaniciam
 • 0,22l paliva na účastníka / deň = 38% z priemernej spotreby na festivaloch v Európe

Odpad

 • triedenie odpadov
 • vratné poháre
 • kompostovateľný riad a kompostovanie priamo na mieste
 • veľkokapacitné popolníky v areáli, zákaz fajčenia vo family parku a festivalových stanoch
 • zvláštna separácia starých zubných kefiek
 • 0,92kg odpadu na návštevníka / deň = priemer produkcie denného odpadu na obyvateľa v SR (0,91kg)

Sanita

 • nadštandardný počet WC
 • splachovacie WC s úžitkovou vodou z vlastných studní
 • chemické WC s bio koncentrátom a šetrnou dlhodobou likvidáciou odpadu
 • non stop servis + služba Chemical sisters & Toi Toi Police
 • opravený vodovod na letisko – eliminácia cisterien s vodou
 • pitná voda zdarma

Ušetrili sme 1 000 000 pohárov.

Merchandising

 • fair wear oblečenie z organickej bavlny s certifikátom GOTS (Global Organic Textile Standard)
 • rozložiteľné obaly

Komunita

 • multigeneračný festival
 • family park pre rodiny s deťmi
 • dobrovoľnícky program
 • žiadne festivalové VIP zóny
 • bezbariérový areál a zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS
 • priestor pre neziskové organizácie
 • diskusie a workshopy
 • stanové tábory zdarma + široká ponuka ďalšieho typu ubytovania
 • zapojenie lokálnych dodávateľov, producentov a predajcov
 • spoločná artist village pre všetkých umelcov na festivale
 • limitovaná kapacita zabezpečujúca priestorové pohodlie
 • Novinky 2018

  • doplnenie separácie odpadu o zhodnotenie druhotných surovín v 20 zberných miestach
  • navýšenie počtu stanovíšť so smetnými nádobami
  • vratné poháre aj pre nízkoobjemové nápoje (limo, víno, sekt)
  • výrazné navýšenie počtu popolníkov v areáli + distribúcia osobných popolníkov
  • potlač festivalového oblečenia len farbami s certifikátom GOTS = top eko merchandising
  • zvýšenie podielu elektriny z pevnej siete
  • rozšírenie využitia solárnej energie
  • dobíjacie stanice pre elektromobily na parkovisku
POHODA FESTIVAL

Pohoda tento rok nevyčnievala len posunom k udržateľnejším zdrojom energie, ktorý dosiahli spoluprácou s lokálnym dodávateľom tým, že zapojili pódiá do rozvodovej siete či vytvorili mobilnú solárnu elektráreň. Taktiež nie len pre úsilie redukovať emisie spoluprácou s národným vlakovým prepravcom, s ktorým zabezpečili festivalové vlaky naprieč krajinou, promovaním festivalových autobusov, projektom spoločného cestovania #spolunapohodu či poskytnutím bicyklov v areáli pre organizátorov a umelcov. Nie len pre ich snahy zredukovať odpad predstavením separácie už v roku 2006 a separácie organického odpadu v roku 2015, zavedením systému vratných pohárov či balenia jedál do kompostovateľných obalov.
Ocenili sme ich nie len pre ich sociálnu uvedomelosť pri promovaní princípov rovnosti tým, že nemajú VIP sektory a poskytujú bezbariérový festival otvorený pre všetkých, nevynímajúc ľudí s telesným znevýhodnením, rodiny s deťmi a podobne. Taktiež nie len pre ich prácu na rozvoji informačno-vzdelávacích platforiem ako diskusný stan pre environmentálne záležitosti či NGO Pasáž s 30 mimovládnymi organizáciami.
Oceňujeme nie len túto prácu, ktorá je už sama o sebe pôsobivá, ale aj pre vytváranie tohto všetkého a ešte mnohého naviac a to napriek obmedzenej infraštruktúre a podporným systémom v ich krajine, obzvlášť v úplných začiatkoch festivalu. Pohoda presadzuje tieto iniciatívy a razí cestu pre ďalšie podujatia v krajine ako aj v celom regióne ukazujúc, čo všetko sa dá dosiahnuť s vierou a odhodlaním. Sú žiarivým príkladom, jedinečným, skvelým a popredným Európskym festivalom.

Teresa Moore, riaditeľka A Greener Festival (UK) počas udeľovania ceny Green Oparation Award