Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Ubytovanie

Stanové mestečká
Stanové mestečká sú súčasťou areálu. Otváracia doba – od štvrtku 11. 7. 2024 od 12.00 hod. do nedele 14. 7. 2024 do 16.00 hod.

Stanovanie na festivale je zdarma – je zahrnuté v cene festivalovej vstupenky. 

 • jedno stanové mestečko sa nachádza smerom od Trenčína (pre peších návštevníkov) 
 • druhé smerom od festivalového parkoviska

Stanovanie v stanových mestečkách je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu.
Kempy sú rozdelené na sektory, oddeľujú ich chodníky – koridory. Prosíme, aby ste pri stavbe stanu dodržiavali bezpečnostné únikové medzery a neblokovali prirodzené chodníky. 

Stanovanie v koridoroch kempu, na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané - takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom a uskladnené na stanovisku Camp managera v najbližšom stanovom mestečku, kde si ich môžu majitelia po identifikácii vyzdvihnúť.

V stanových mestečkách, ako aj v celom festivalovom areáli, platí zákaz:

 • klásť oheň 

 • používať variče s otvoreným ohňom

 • výbušnín akéhokoľvek druhu, vrátane zábavnej pyrotechniky

 • vstupu autom

Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. 

V kempoch sa nachádzajú sudy s vodou a vedrá pre prvú pomoc v prípade požiaru. V prípade požiaru ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľskú službu alebo hasičov – na festivale je pristavených niekoľko hasičských áut.

Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší kontajner, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Na odkladanie odpadu dostane „každý stan“ 2 vrecia. Žlté vrece je určené na separovaný zber (plasty, papier, kovy), druhé – čierne – na ostatný odpad. Pri odchode, prosíme, vrecia zviažte a odneste do najbližšieho kontajnera alebo veľkokapacitného kontajnera, resp. nechajte ich na mieste (pozri sekciu Odpad). Ak nedostanete vrecia, alebo ste ich už naplnili, kontaktujte Camp managera, resp. brigádnikov v priestoroch kempov. Pre všetky ďalšie obmedzenia platné aj pre vstup do kempu viď sekciu Zákazy.

Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze a i. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovne (bezpečnostnú skrinku Lock Inn, ktorej súčasťou sú dve elektrické zásuvky, si môžete zakúpiť tu).

Kempy sú vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou.

Riaďte sa, prosím, pokynmi organizátorov. 

Karavan parking sektor
Karavan parking sektor je umiestnený v kempe od festivalového parkoviska, hneď za bránami do festivalového areálu (pozri sekcia Mapy). Vstup karavnom bude možný od štvrtka 12.00 hod.

Podmienky: 

 • cena Karavan parkingu je 129€, kúpiť si ho môžete v predpredaji tu

 • pri príchode na parkovisko sa preukážte zakúpenou vstupenkou, pričom dostanete špeciálnu nálepku na parkovanie (tú si umiestnite na čelné sklo karavanu). Služba kempingu vás navedie do vyhradeného sektora

 • do Karavan parking sektora môžete kedykoľvek prísť aj odísť vďaka nálepke – z tohto dôvodu platí prísny zákaz stanovania (postavené stany budú zložené a uložené na najbližšom stanovisku Camp managera)

 • Karavan parking sektor má vlastnú recepciu

 • k dispozícii je prípojka na elektrinu

Majitelia obytných prívesov majú na výber dve možnosti:

 • parkovanie pre karavany – ak sa chcú majitelia pripojiť na elektrinu, musia si zakúpiť parkovanie pre karavany a prísť do sektora pre karavany, pričom s autom budú môcť kedykoľvek prísť aj odísť (s parkovacou nálepkou nalepenou na čelnom skle)  

 • bežné stanové mestečko – ak sa majitelia prívesu rozhodnú pre túto možnosť, z parkoviska pre verejnosť si musia príves dotlačiť do stanového mestečka, pričom platiť za príves nemusia. Auto, ktorým ho privezú, zaparkujú na parkovisku, s poplatkom za parkovanie podľa vybraného sektora. 

Ak chcú byť pripojení na elektrinu v sektoroch pre karavany majitelia obytných automobilov (prerobené dodávky, atď.), musia si zakúpiť parkovanie pre karavany. Ak im stačí parkovanie na bežnom parkovisku, stačí im bežná nálepka na parkovanie podľa vybraného sektora, pozri sekciu Parkovanie.

Chatky
Medzi najobľúbenejšiu možnosť ubytovania na festivale Pohoda patria drevené chatky. Ich rozmer je 2,5x2m, majú veľké zatvárateľné okno (bez sklenej výplne) so záclonami a dve miesta na spanie. 

Vybavenie: 

 • matrac Dormeo s rozmerom 140x200cm (pohodlný pre pár alebo rodičov s malým dieťaťom) 

 • elektrická sieť, svetlo a elektrická zásuvka

 • 2 vankúše a 2 prikrývky Dormeo, obliečky 

Chatky sú umiestnené v dvoch vyhradených zónach: 15 chatiek v detskom parku pre rodičov s deťmi a 25 chatiek pri stanovom mestečku. K dispozícii je tiež služba nonstop recepcie. 

Cena zahŕňa ubytovanie počas celého festivalu (3 noci pre 2 osoby + prípadne dieťa), prívoz + odvoz + montáž + demontáž chatky, amortizáciu, montáž postelí na mieru s úložným priestorom vo vnútri postele a vybavenie chatky. Chatky a ďalšie ubytovanie si môžete zakúpiť tu.

5-miestne stany
V špeciálnom stanovom tábore ponúkame priestranné, plne vybavené stany s vodotesnou podlahou pre päť osôb. Stany sú vybavené matracmi, prikrývkami, vankúšmi, stolčekom, solárnym LED osvetlením, koberčekom na obuv a vešiakom. Počas horúcich dní je možné zrolovať bočné steny stanu, čo prevzdušní a pocitovo ochladí jeho interiér.

Rovnaký typ stanov si môžete prenajať aj vo Family parku, v stanovom mestečku pre rodiny s deťmi. Oba varianty nájdete v našom Pohoda Shope.

Tent Inn
Ide o prenájom dvojmiestnych alebo trojmiestnych stanov vo vyhradenom stanovom mestečku.

Služba je určená pre všetkých, ktorí stan buď nemajú, alebo sa im stan na festival nosiť nechce. 

Stanový hotel má dobrú polohu, súčasťou stanového mestečka je recepcia s ochotným personálom, ktorý vás v prípade potreby zobudí na koncert, ak ho nechcete zmeškať. 

Súčasťou výbavy každého stanu sú karimatky a tenké prikrývky v závislosti od kapacity stanu - dvojmiestne alebo trojmiestne. Prikrývky sú za malý depozit, ktorý je pri ich odovzdaní vrátený. 

Tento rok máte možnosť prenajať si:

 

Bezbariérovosť na Pohode

Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sú na festivale vyčlenené uzamykateľné a strategicky rozmiestnené samostatné WC, sprchy, spevnené povrchy, nájazdy – ak sú prevýšenia a vyvýšené plošiny na hlavných otvorených scénach.

Bezbariérovosť na Pohode má na starosti špeciálny tím, ktorý vám bude nápomocný aj počas festivalu. Nájdete ho v stane Vozickar.info, hneď vedľa zdravotnej služby (oproti hlavnému stageu).  Aktivisti z organizácie go-ok budú návštevníkom na vozíkoch poskytovať všetky potrebné informácie o bezbariérových riešeniach na festivale. V zóne budú k dispozícii kľúče od bezbariérových WC a spŕch, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celom areáli a pri stanovisku Zóna Vozickar.info, ako aj oddychový priestor pre ľudí so špecifickými potrebám.

Stan je vybavený technikou a certifikovaným technikom firmy LetMo na drobné opravy, nabíjanie elektrických vozíkov štandardných značiek a prídavných pohonov. Nájdete tu oddychovú zónu a zónu na súkromie. Inštruovaní sú aj pracovníci SBS a crowd asistenti pod pódiami, ktorí vám pomôžu dostať sa na vyhradené miesta pod pódiami, resp. na vlastné stage plošiny pre ZŤP určené pre vozíčkarov a ich asistentov.

Parkovanie je potrebné zakúpiť si cez Pohoda Shop do ľubovoľného sektora. Pri samotnom parkovaní sa preukážte parkovacou kartou dobrovoľníkovi na parkovisku, ktorý vás bude navigovať na najbližšie možné miesto blízko k vstupu.

Informácie o ZŤP a ZŤP-S vstupenkách nájdete na našom webe. Kúpa lístku na jeden deň festivalu nie je možná. Vstupenka je neprenosná. 

Pre ucelenejšie info nás sledujte aj na https://vozickar.info/pohoda a na festivale v stane Vozickar.info

Bezpečnosť

Bezpečnosť návštevníkov na festivale je pre nás prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o stewardov a dobrovoľníkov. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka - festivalový náramok. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Trenčín, príslušníci štátnej polície a vojenskej a železničnej polície. 

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: 

 • kontrola lístkov a festivalových náramkov (vrátane stanového mestečka)

 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – pozri sekciu Zákazy)

 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok...)

 • usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie 

 • zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť

 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe do backstage a priestorov so sťaženým prístupom

 • informácie o zdravotníckej službe 

 • ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia

Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby, či pri akejkoľvek bezpečnostnej hrozbe či risku, upozornili usporiadateľov na Núdzovej infolinke +421 800 500 090

Crowd asistenti
Počas koncertov budú v priestore medzi pódiom a návštevníkmi a na tribúnach crowd asistenti označení žltými vestami. Crowd asistenti sledujú dianie počas koncertu, pomáhajú návštevníkom pri nevoľnosti, dehydratácii či prílišnom tlaku v prvých radoch. Neváhajte ich kontaktovať a vyzvať na pomoc. Pri prípadných väčších problémoch pomáhajú crowd asistentom aj členovia festivalovej ochranky.

Núdzová linka
Núdzová infolinka +421 800 500 090 je k dispozícii návštevníkom festivalu, ale aj ich blízkym, ktorí na festivale nie sú. Prosíme, využívajte linku iba v prípade výnimočnej či núdzovej situácie (úraz, požiar, krádež...). V prevádzke je výlučne počas trvania festivalu.

Únikové zóny
Na festivale sa nachádzajú štyri hlavné únikové východy: 

 • dve festivalové brány GATE B (Biskupice) a GATE O (Opatovce)

 • jeden východ vo Family parku

 • jeden oproti hlavnému pódiu

Všetky únikové východy sú označené nápisom EXIT.

Únikové východy – EXITY - sú vyznačené na evakuačnej mape vo festivalom magazíne. Evakuačná mapa bude umiestnená aj na našom webe v sekcii Mapy.

V prípade, ak by malo dôjsť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby.

Čo si priniesť?

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, hygienické potreby, peniaze resp. platobnú kartu, veci na prespanie podľa vlastnej náročnosti, potrebné lieky. POZOR – môže sa zísť aj pršiplášť (dáždniky sú zakázané) a gumená obuv, určite si vezmite pokrývky hlavy podľa vlastného výberu – šiltovky, klobúky, šatky, atď. Myslite na svoje zdravie a aj na ochranu pred slnkom (opaľovacie krémy, pokrývky hlavy, pitný režim...). Čo si nezobrať – pozri sekciu Zákazy.

Chatky

Medzi najobľúbenejšiu možnosť ubytovania na festivale Pohoda patria rozhodne drevené chatky. Chatky majú 2,5x2m, veľké zatvárateľné okno (bez sklenej výplne) so záclonami a dve miesta na spanie. Na matraci s rozmerom 140x200cm sa pohodlne vyspí pár alebo rodičia s malým dieťaťom.

Každá chatka je napojená na elektrickú sieť, má svetlo a elektrickú zástrčku. Chatky budú vybavené aj obliečkami, vankúšmi a prikrývkami. Chatky budú umiestnené v dvoch vyhradených zónach: 15 chatiek v detskom parku pre rodičov s deťmi a 25 chatiek pri stanovom mestečku.  K dispozícii je tiež služba nonstop recepcie. 

Cena na celý festival (3 noci pre 2 osoby + príp. dieťa) zohľadňuje prívoz + odvoz + montáž + demontáž chatky, amortizáciu chatky, montáž postelí na mieru s úložným priestorom vo vnútri postele, matrac Dormeo, 2 vankúše + 2 prikrývky Dormeo, napojenie na elektrickú sieť a zabezpečenie služby nonstop recepcie.

Chatky a ďalšie ubytovanie si môžete zakúpiť tu.

Crowd asistenti

Počas koncertov budú v priestore medzi pódiom a návštevníkmi a tiež na tribúnach crowd asistenti označení žltými vestami. Crowd asistenti sledujú dianie počas koncertu, pomáhajú návštevníkom pri nevoľnosti, dehydratácii, či prílišnom tlaku v prvých radoch. Neváhajte ich kontaktovať a vyzvať na pomoc, dokážu pomôcť pri premiestnení kohokoľvek, kto to potrebuje do zázemia pódia, kde môže byť poskytnutá prvá pomoc. Pri prípadných väčších problémoch pomáhajú crowd asistentom aj členovia festivalovej ochranky.

Deti

V roku 2024 sú podmienky pre vstupenky Kids a Junior nasledovné:

 • Baby lístky sú určené pre deti od 3 do 5 rokov (vrátane)
 • Kids lístky sú určené pre deti od 6 do 14 rokov (vrátane)
 • Junior lístky sú určené pre mladistvých od 15 do 17 rokov (vrátane)

  *DETI DO 3 ROKOV MAJÚ VSTUP ZADARMO

Lístky sú k dispozícii v našom Pohoda Shope.

Pri vstupe na festival dostane každý rodič a jeho dieťa špeciálny náramok, na ktorom bude mať dieťa uvedené telefónne číslo rodiča, ktorého budú pracovníci Family parku v prípade potreby kontaktovať. 

V prípade straty dieťaťa kontaktujte usporiadateľov na Núdzovej infolinke +421 800 500 090

Na festivale je zriadený Family park, kde vám môže postrážiť dieťa profesionálna služba. 

Základné informácie o Family parku: 

 • otváracia doba – piatok a sobota od 09.00 - 21.00 hod. 

 • doba stráženia je dohodou, maximálne 3 hodiny

 • k dispozícii sú viaceré atrakcie, kultúrny program, workshopový stan, nafukovadlá a ďalšie atrakcie 

 • pre menšie deti tu nájdete prebaľovacie pulty, plienky, môžete využiť aj detskú kozmetiku

V areáli Family parku môžu rodiny s deťmi stanovať už od otvorenia areálu, je však potrebné zakúpiť si v našom shope špeciálny voucher na stanovanie vo Family Parku. K dispozícii je samostatné WC, teplá a studená voda. Do stanového tábora pre rodičov s deťmi sa dostanú len rodičia a deti so špeciálnym označením. Označenie Vám odovzdá personál na recepcii pri vstupe. 

V priestoroch Family parku je zakázané fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje. 

Ak máte záujem o komfortné ubytovanie na festivale, nezabudnite na možnosť ubytovania v chatkách, či v 5-miestnych stanoch, ktoré sa obe nachádzajú vo Family parku. Viac informácií nájdete v našom Pohoda Shope.

Dobrovoľníci

Dobrovoľníci majú na starosti prevažne dohliadacie a usmerňovacie práce. Pracuje sa osem hodín denne, zvyšných 16 hodín je k dispozícii na zábavu a spánok. Výhodou je spoznanie zákulisia festivalu, vlastný kemp so sprchami a WC v zázemí.

Viac informácií ohľadom registrácie a podmienok nájdete na http://volunteers.pohodafestival.sk

 

Drogy

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude priamo na mieste monitorovať polícia. V rámci prístupu harm reduction pôsobia na festivale organizácie pre liečbu drogových závislostí, ako aj organizácie, ktoré sa venujú prevencii a poradenstvu v súvislosti s užívaním drog. 

Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu, lekárov v stanovištiach sanitiek, pracovníkov organizácií pre liečenie drogových závislostí, pracovníkov harm reduction organizácií alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

Injekční užívatelia drog by mali pamätať na to, že festivaly nie sú dokonale hygienické. Myslite na druhých a chráňte ich pred vašimi použitými pomôckami. Vyhýbajte sa hádzaniu ihiel do košov na separovaný odpad (je ručne triedený). Zlikvidujte ich napr. vhodením do umelohmotnej fľaše/plechovky, zaštupľovaním, resp. zašliapnutím a zahodením do smetného koša.

Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Užite si ho bez zbytočných problémov.

 

Ekologická doprava

Pohoda podporuje hromadnú dopravu na miesto festivalu, ktorá je nielen šetrnejšia k prostrediu, ale aj odľahčuje prístupové komunikácie. Na festival sú vypravované Pohodové špeciálne vlaky v spolupráci so ZSSK, špeciálne autobusy v spolupráci so Slovak Lines.

Prvýkrát organizujeme aj cyklopelotón Yazda Pohoda s Yakshom

V rámci Trenčína zároveň organizujeme kyvadlovú dopravu a z Trenčianskych Teplíc autobusovú prímestskú dopravu.

Festival podporuje aj zdieľanie osobnej dopravy. Spolucestujúcich do osobných áut je možné vyhľadať na našej webparty pod označením #spolunapohodu.

Festival podporuje taktiež príchod na bicykli, pri vstupe do areálu sú zriadené miesta na uzamknutie bicyklov. Bicykle návštevníci v areáli používať nemôžu, sú však hlavným prostriedkom prepravy festivalového tímu, sú odporúčané aj umelcom a dodávateľom. 

Pohodová prímestská doprava
Aj tento rok ponúkame Pohodovú prímestskú dopravu, ktorá spája trenčianske letisko s Trenčianskymi Teplicami. Zakúpená permanentka na Pohodovú prímestskú dopravu platí pre všetky festivalové dni a garantuje miesto na sedenie v autobuse. Lístok si môžete zakúpiť tu.

Autobusovú dopravu bude možné využiť tiež na jednorázovú cestu. Cestovné za jednu jazdu je možné hradiť iba v hotovosti pri nástupe do autobusu.

Taxi
Festival spolupracuje s vybranými taxikármi, sú označení nálepkou. Stanovisko Taxi je na festivale len pri GATE B (vstup pre peších návštevníkov). Taxíky majú fixné zmluvné ceny, platí sa za odvoz, nie osobu. Pevné sadzby z letiska do Trenčína a naopak ako aj telefónne čísla zazmluvnených taxislužieb nájdete na tomto odkaze.

Kyvadlová doprava
Kyvadlová doprava premáva na trase Autobusová/Vlaková stanica <-> Pohoda s medzizastávkami (Hasičská, Električná, Električná-nemocnica, Biskupice-námestie). Rozpis a trasu kyvadlovej dopravy nájdete v sekcii Kyvadlová doprava.

Energia

Festival využíva na svoj chod energiu zo siete, z generátorov a solárnu energiu. Cieľom je čo najviac znížiť podiel generátorov, zatiaľ sa budovaním dočasných trafostaníc darí pokryť približne 50% energie na festivale z pevnej siete. Hlavné priestranstvá festivalu sú osvetlené solárnymi lampami.

Od roku 2016 prinášame na festival mobilnú solárnu elektráreň.

Fajčenie

Vo všetkých otvorených priestoroch okrem Family parku je fajčenie povolené. 

Vo všetkých koncertných stanoch je fajčenie zakázané – najmä z bezpečnostných dôvodov, no v rámci ľudskosti aj z ohľaduplnosti voči nefajčiarom. 

Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov na otvorených scénach. 

Prosíme tiež, aby ste špaky nezahadzovali na zem, ale do nádob na to určených. Tie sú rovnomerne rozložené po celom areáli a najmä v okolí barov a stageov. Berte ohľad na ľudí okolo seba a na prostredie, v ktorom sa pohybujeme. 

Festivalový areál

Festivalový areál sa rozkladá na celkovej ploche 72 hektárov. 
Delí sa na tri základné zóny:

 • parkovisko 

 • stanové mestečká 

 • miesto samotného festivalu

Festivalový areál otvárame vo štvrtok 11.7.2024 o 12.00 hod. V tomto čase bude umožnený aj vstup karavanom. Ak máte zakúpené bežné parkovanie, osobným autom sa na parkovisko dostanete už o 9.00 hod. 

Celý areál je otvorený nonstop v čase trvania festivalu. Pri každom vstupe do jednotlivých zón prebieha kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Náhodné kontroly identifikácie prebiehajú v celom areáli.

Letisko Trenčín je ideálnou kombináciou trávy a hladeného betónu. Všetky priestory s predpokladanou vyššou koncentráciou návštevníkov sú situované na betóne, resp. v stanoch s podlahou, takže sa zamedzí prípadnému vzniku blata alebo prachu. Hlavné komunikačné zóny vedú taktiež po betóne – festival možno aj v prípade dažďa absolvovať takmer so “suchou nohou”. K dispozícii je aj dostatok trávy na aktívny alebo pasívny oddych. 

Pre lepšiu orientáciu vo festivalovom areáli pozri sekciu Mapy.

Foto / Video / Press

Fotografovanie je povolené výlučne akreditovaným fotografom. 

V celom areáli platí zákaz neakreditovaného fotografovania. Povolené sú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti. Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta...) je zakázané v priestoroch celého festivalu – okrem akreditovaných filmových štábov.

Na festival majú voľný vstup iba vopred riadne akreditovaní novinári. Žiadosti o akreditácie sa prijímajú do 31. mája príslušného roku výlučne formou online akreditačného formulára. Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť akreditáciu. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie. Akreditovaní fotografi a kameramani dostanú vlastný, neprenosný fotopas, ktorý im umožňuje pohyb pod pódiami podľa pokynov Press centra. O všetkých obmedzeniach fotografovania, termínoch tlačových konferencií a rozhovorov s jednotlivými účinkujúcimi budú informovaní v Press centre. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu (pozri Mapy).

Viac informácií nájdete v sekcii Press.

 

 

Hygiena

Na festivale je k dispozícii:

 • viac ako 150 splachovacích toaliet

 • viac ako 500 chemických toaliet 

 • niekoľko "minizón malej potreby” označených piktogramami

 • WC pre ZŤP návštevníkov

Sprchy a umyvárne sa nachádzajú v hygienických centrách oproti Urpiner stage-u, vedľa Orange stage-u a vo Family Campe. 

Upozorňujeme na to, že voda v sprchách a umyvárňach pri Orange stage nie je pitná, na pitie vody využívajte cisterny a stánky s občerstvením.

Identifikácia festivalovým náramkom

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie. 

Upozorňujeme, že samotný náramok neoprávňuje k vstupu na festival, je tak len v kombinácii s festivalovou návratkou nahratou v QR kóde), ktorú dostane návštevník spolu s náramkom. 

Náramok oprávňuje návštevníka na pohyb po festivalovom areáli a je povinnosťou ukázať ho pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou. 

Identifikáciu vrátane návratky považujte za ceninu – pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup, nová identifikácia vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník. 

Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak (alergia, kožná choroba, atď.).

 

Karavany a prívesy

Vstup karavanom bude možný od štvrtka 12.00 hod.

Karavan park je umiestnený v kempe od festivalového parkoviska, hneď za bránami do festivalového areálu (pozri sekcia Mapy). Má vlastnú recepciu a majitelia karavanov sa tam môžu pripojiť na elektrinu. Karavany musia mať zakúpenú špeciálnu nálepku na parkovanie, s ktorou ich služba v kempingu pustí do vyhradeného sektora. Z tohto sektora budú môcť návštevníci kedykoľvek autom prísť aj odísť, preto je v ňom prísne zakázané stanovanie: postavené stany budú zložené a uložené na najbližšom stanovisku Camp managera.

Majitelia obytných prívesov si môžu vybrať z dvoch možností – ak sa chcú pripojiť na elektrinu, musia si zakúpiť parkovanie pre karavany a prísť rovno do sektora pre karavany, pričom s autom budú môcť kedykoľvek prísť aj odísť – preto treba parkovaciu nálepku nalepiť na predné sklo automobilu. Ak sa rozhodnú pre bežné stanové mestečko, z parkoviska pre verejnosť si musia príves dotlačiť do stanového mestečka, pričom platiť za príves nemusia. Auto, ktorým ho privezú, zaparkujú na parkovisku, s poplatkom za parkovanie podľa vybraného sektora.

Ak chcú byť pripojení na elektrinu v sektoroch pre karavany majitelia obytných automobilov (prerobené dodávky, atď.), musia si zakúpiť parkovanie pre karavany. Ak im stačí parkovanie na bežnom parkovisku, stačí im bežná nálepka na parkovanie podľa vybraného sektora.

 

Kempy

Stanové mestečká budú tento rok otvorené od štvrtka 11.7. od 12:00 do nedele 14.7. do 16.00.

Stanovanie na festivale je zdarma. Jedno stanové mestečko sa nachádza smerom od Trenčína (pre peších návštevníkov), druhé smerom od festivalového parkoviska.

Stanovanie v stanových mestečkách je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu.

Kempy sú rozdelené na sektory, oddeľujú ich chodníky - koridory. Prosíme, aby ste pri stavbe stanu dodržiavali bezpečnostné únikové medzery a neblokovali prirodzené chodníky. Stanovanie v koridoroch kempu, na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom a uskladnené na stanovisku Camp managera v najbližšom stanovom mestečku, kde si ich môžu majitelia po identifikácii vyzdvihnúť.

V stanových mestečkách, ako i v celom festivalovom areáli, je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom; zakázané sú, výbušniny akéhokoľvek druhu, vrátane zábavnej pyrotechniky. Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. V kempoch sa nachádzajú sudy s vodou a vedrá pre prvú pomoc v prípade požiaru. V prípade požiaru ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľskú službu alebo hasičov – na festivale je pristavených niekoľko hasičských áut.

Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší kontajner, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Na odkladanie odpadu dostane „každý stan“ 2 vrecia. Žlté vrece je určené na separovaný zber (plasty, papier, kovy), druhé – čierne – na ostatný odpad. Pri odchode, prosíme, vrecia zviažte a odneste do najbližšieho kontajnera alebo veľkokapacitného kontajnera, resp. nechajte ich na mieste (pozri sekciu Odpad). Ak nedostanete vrecia, alebo ste ich už naplnili, kontaktujte Camp managera, resp. brigádnikov v priestoroch kempov. Pre všetky ďalšie obmedzenia platné aj pre vstup do kempu viď sekciu Zákazy

Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze, atď. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovne. Do stanového mestečka je zákaz vstupu s autom. Riaďte sa, prosim, pokynmi organizátorov. Kempy sú vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou.

Kyvadlová doprava

Pohoda aj tento rok zabezpečila kyvadlovú dopravu z Trenčína na letisko a späť. Autobusy budú jazdiť z autobusovej/vlakovej stanice k festivalovej Bráne B (Gate B) (zo strany Nozdrkoviec). Kyvadlovka bude fungovať od štvrtka do nedele.

Od štvrtka do nedele premáva kyvadlová doprava na trase Autobusová/Vlaková stanica <-> Pohoda s medzizastávkami:

 • trasa autobusová/železničná stanica - Pohoda: Hasičská, Električná, Električná-nemocnica, Biskupice-námestie
 • trasa Pohoda – autobusová/železničná stanica: Biskupice-nám., Gen. Svobodu, Dolný Šianec, Električná, Električná-nemocnica, Hasičská, autobusová stanica

PRESNÉ ČASY KYVADLOVEJ DOPRAVY NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE

Cena lístka: 2 €
Prepravu zabezpečuje SAD Trenčín, a. s.

Mapy

Tu nájdete kompletnú mapu festivalového areálu s vyznačenými stageami, kempingom, parkovaním, sociálnymi zariadeniami, sprchami, ale aj kompletným gastrom.

Vytlačenú mapu, spolu s kompletným festivalovým programom, nájdu návštevníci aj v Pohoda shope. Pre lepšiu orientáciu je festival vybavený značením rozhodujúcich priestorov a prístupov k nim.

Evakuačnú mapu zase nájdete na tomto odkaze.

Merch

Na letisku bude zriadený Pohoda Shop, v ktorom si môžete zakúpiť festivalový merchandising (oblečenie pre deti aj dospelých, odznaky, magnetky, bižutériu a iné suveníry), takisto merchandising vystupujúcich umelcov (najčastejšie ide o CD, vinyly, oblečenie, odznaky a pod.).

Pre porovnanie – pri výrobe klasického pánskeho trička sa vyprodukuje od 5 do 12 kg CO2, pri pánskej mikine je to dokonca až 27 kg. Vďaka ekologickejšiemu postupu sa  podarilo znížiť emisie skleníkových plynov v priemere zo 6kg na 0,7 kg CO2 pri výrobe jedného trička.

Zníženie emisii o 89 % je spôsobené hlavne:

 • využívaním obnoviteľných zdrojov energie,
 • pestovaním bavlny v lokalitách kde sa 95 % vody získava z monzúnových dažďov,bojovanie proti škodcom prirodzeným spôsobom,
 • používaním zásadne prírodných hnojív (ako organický sa môže textil označiť až vtedy ak keď pôda, na ktorej sa bavlna pestuje, bola bez syntetických pesticídov najmenej tri roky),
 • vypestovaná bavlna sa spracováva lokálne a nepreváža sa na zbytočne veľké vzdialenosti,
 • továrne využívajú zásadne energiu z veterných elektrární,
 • proces farbenia čerpá energiu zo solárnych energii,
 • hotový textil sa do Európy v žiadnom prípade nedováža letecky ale loďou.

Okrem ekológie je dôležitou súčasťou výrobného procesu aj dodržiavanie ľudských podmienok vo výrobe, tzv. FAIR WEAR (ekvivalent Fair trade v odevnom priemysle). 

Motocykle

Majitelia motocyklov si musia zakúpiť parkovné "Parking MOTO"

Motocykle si môžu odparkovať v špeciálnom sektore pri bráne festivalového areálu (pred zónou P0 parking). 

Ak však chcú parkovať vedľa svojich známych, ktorí majú automobil, môžu odstaviť motocykle aj v ľubovoľnom z piatich sektorov parkoviska.

Parkovisko otvárame vo štvrtok o 9.00 hod. Odvtedy bude otvorené nonstop, posledný vstup je umožnený v nedeľu o 08.00 hod. Parkovisko je potrebné opusiť v nedeľu najneskôr o 20.00 hod.

NGO

Festival Pohoda dáva priestor pre prezentáciu svojich aktivít rôznym neziskovým organizáciám. Sú sústredené v NGO pasáži v centre festivalu. 

Ak sa chcete prihlásiť so svojou NGO, môžete tak urobiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára tu.

 

 

Núdzová infolinka

Núdzová infolinka +421 800 500 090 je k dispozícii návštevníkom festivalu, ale aj ich blízkym, ktorí na festivale nie sú. Prosíme, využívajte linku iba v prípade výnimočnej či núdzovej situácie (úraz, požiar, krádež...). V prevádzke je iba počas trvania festivalu.

Občerstvenie

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych) a nápojov. Budú rozmiestnené v niekoľkých gastro zónach, kompletný prehľad gastro zón a predajcov nájdete na festivalovej mape. Z tohto dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania sklenených fliaš, sklenených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom i pred slnkom. 

Snažíme sa spolupracovať v čo najväčšej miere s lokálnymi dodávateľmi surovín. Občerstvenie pre umelcov a prevažná väčšina stánkov je zásobovaná zo zdrojov mesta Trenčín. Partnermi festivalu v gastro prevádzkach sú v prevažnej miere lokálne slovenské subjekty. Od roku 2017 je na festivale možné v rámci gastro služieb servírovať výlučne v kompostovateľných riadoch.

Typy jedál na festivale:

- klasické jedlá ako sú grilované klobásky, langoše klasické a plnené, hotdogy, zemiakové placky, grilované oštiepky,

- slovenská klasika: halušky, strapačky, harula, pirohy, šúľance, podpecníky

- rôzne druhy burgrov, hranoliek s rôznymi druhmi omáčok, zapekačky, wrapy, pastrami

- medzinárodná kuchyňa: talianska pizza, mexické burritá, quesadilla, thajská kuchyňa, bretónske palacinky, turecký kebab, indická kuchyňa, gyozy

- sladké obľúbené chuťovky ako perky, donuty, lievance, podpecníky (tie sa ponúkajú aj slané), buchty aj parené, aj tradičné pečené zo Zbojskej, palacinky, štrúdle

- veľký výber vegetariánskej a vegánskej kuchyne od vege burgrov cez rezancové a ryžové vegetariánske a vegánske jedlá.

- Ovocie, zelenina, smoothies, ovocné šaláty, pagáče...

Odpad

Pohoda festival sa snaží produkovať čo najmenší objem odpadu. Ten, ktorý vznikne, meníme vďaka aktívnym návštevníkom a dobrovoľníkom na druhotné suroviny, prípadne ho dôkladne vyseparujeme a snažíme sa o jeho ekologické spracovanie.

Unikátnym riešením je zriadenie zberných miest, kde vyškolení dobrovoľníci s pomocou návštevníkov dôkladne separujú plasty, papier, kov a bio-odpad. Zberné miesta fungujú non stop, fungujú aj ako edukačné centrá, kde sa dozviete ako správne separovať a aký je kolobeh jednotlivých materiálov.

V areáli festivalu je okrem zberných miest rozmiestnených viac ako 500 kontajnerov na odpad a to vždy tak, aby umožňovali aspoň základnú separáciu. Všetky nádoby sú označené rozlišovacími nápismi.

Festival nepoužíva žiadne jednorazové plasty okrem PET fliaš. Zálohované PET fľaše si môžete zobrať domov a následne zameniť v obchode, alebo ich môžete odovzdať v separačných stanovištiach a v stane Music saves Ukraine. Celý výťažok z vrátených fliaš pôjde práve na túto iniciatívu. Darovaním zálohovanej fľaše alebo plechovky tak prispejete na humanitárnu pomoc Ukraine.

Všetky riady, príbory a slamky sú kompostovateľné. Bio-odpad z gastro stánkov spolu s riadmi, príbormi a slamkami môžete po použití vyhodiť do nádob označených nápisom BIO. Festival tiež separuje olej a sklený odpad vznikajúci v zázemí gastro sektorov.

V stanovom mestečku dostane „každý stan“ dve vlastné vrecia – jedno je určené na separovaný zber, druhé na ostatný odpad. Do vreca na separáciu patria prázdne plastové poháre a fľaše (bez zvyškov nápojov, ideálne aj stlačené), čisté vrecúška, tašky, fólie, všetky druhy papiera a plechovky. Do vreca na komunálny odpad všetko ostatné. V kempoch sú stanovištia, kam môžu návštevníci naplnené vrecia odložiť, prípadne ich pri odchode prosíme zavrieť a nechať na mieste. Odpad vyzbieraný do vriec bude dodatočne dotrieďovaný a následne recyklovaný.

Množstvo odpadu sa výrazne znížilo, odkedy sme na festivale zaviedli zálohované poháre (záloha za pohár je 2 €). Použité poháre sa dajú vymeniť za rovnaké pri kúpe ďalšieho nápoja alebo odovzdať na to určených zberných miestach (na festivalovej mape sú označené písmenom "V"). Tam dostane každý návštevník za použitý pohár 2€ späť. Poháre sa čistia mimo areálu festivalu v špeciálnej linke. Už dve použitia vratného pohára sú ekologickejšie ako jednorazové plastové poháre.

Parkovanie

Parkovisko otvárame vo štvrtok o 9.00 hod. Odvtedy bude otvorené nonstop, posledný vstup je umožnený v nedeľu o 08.00 hod. Parkovisko je potrebné opusiť v nedeľu najneskôr o 20.00 hod. Lístok na parkovanie si môžete kúpiť tu.

Vstup karavanom bude možný od štvrtka 12.00 hod.

Parkovisko sa nachádza na betónovej pristávacej dráhe a okolitých trávnatých plochách na území 700 x 170 m, t. j. na ploche 119 000 m2, s kapacitou 5 000 automobilov. 

Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania.

Vzdialenosť jednotlivých parkovacích sektorov od festivalovej brány a ceny parkovania v predpredaji:

P1 = 100 - 250m (59€)
P2 = 250 - 400m (49€)
P3 = 400 - 550m (39€)
P4 = 550 - 600m (34€)
P5 = 600 - 700m (29€)
P MOTOCYKLE = 50 - 100m (20€)

Vstup na parkovisko je cez GATE P "parking" – nachádza na konci letiska od obce Opatovce. 

Vstup na parkovisko majú len autá, motorky a karavany s platným lístkom. Ten sa vymení za nálepku, na ktorú si vodič zapíše EČ vozidla a svoje telefónne číslo pre prípad nevyhnutného kontaktovania. S nálepkou je možný opakovaný vstup a odchod kedykoľvek podľa časov spomínaných vyššie.

Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a taký spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo pohodlne čo najviac automobilov. 

Stanovanie na parkovisku je zakázané. Stany postavené na parkovisku budú aj so zariadením prenesené do strediska Camp managera v stanovom tábore za GATE O.

Rodičia s deťmi do 6 rokov (vrátane), tehotné ženy a návštevníci s obmedzenou schopnosťou pohybu, budú po zakúpení parkovného do hociktorého sektora a po preukázaní sa príslušným dokladom (tehotenskou knižkou, v prípade detí napr. kartička zdravotnej poisťovne) parkovacou službou vpustení na parkovisko P0, ktoré sa nachádza hneď pri bráne do festivalového areálu.

Motocykle majú vyhradený parkovací sektor za parkoviskom P0.Viac informácií nájdete v sekcii Motocykle.

Pre parkovanie karavanov a prívesov je nutné zakúpiť si miesto v sektore Karavan Parking. Viac informácií nájdete v sekcii Karavany a prívesy.

Počasie

Počasie priamo na festivale monitorujú profesionáli zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. 3x denne je aktualizované na festivalovej stránke aj vo festivalovej aplikácii.

V júli býva počasie v Trenčíne teplé a slnečné, odporúčame sa však pripraviť na mokrý i suchý variant. Nutné je počítať s chladnejšími nocami a ránami. 

Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom z bezpečnostných dôvodov, odporúčame priniesť si pršiplášť (dáždniky sú zakázané), nepremokavý odev a obuv. Upozorňujeme, že používanie dáždnikov v areáli festivalu je z bezpečnostných dôvodov zakázané.

Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku, odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom (šiltovky, klobúky, opaľovacie a ochranné krémy, pitný režim a i..). Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou, je k dispozícii bez obmedzenia a zdarma.

Letisko Trenčín je ideálnou kombináciou trávy a hladeného betónu. Všetky priestory s predpokladanou vyššou koncentráciou ľudí sú situované na betóne, pred veľkými pódiami na tráve sú podlahy, tie sú aj v stanoch, takže je zamedzený prípadný vznik blata alebo prachu. Hlavné komunikačné zóny vedú taktiež po betóne. 

Festival sa koná za každého počasia, s výnimkou prírodných katastrof.

Práca na Pohode

Každoročne robíme do nášho tímu nábor pre manuálnu výpomoc pri príprave festivalu, konkrétne ide o:

 • prácu v nápojových centrách

 • brigádnikov pred a počas festivalu (vrátane upratovačov) 

 • dobrovoľníkov 

Informácie o brigáde v nápojových centrách nájdete na https://workers.pohodafestival.sk/pracovne-pozicie alebo prostredníctvom e-mailu nc@pohodafestival.sk.

Ak máte záujem stať sa brigádnikom pred alebo počas festivalu, prípadne byť súčasťou tímu upratovačov, napíšte na workers@pohodafestival.sk.

Ak máte otázky ohľadom práce na Pohode vo všeobecnosti, napíšte nám na workers@pohodafestival.sk.

Viac informácií ohľadom práce na Pohode nájdete na tomto linku.

Viac informácií o dobrovoľníctve na Pohode zase nájdete tu.

Práca v nápojových centrách
Podieľajte sa na tvorbe výnimočnej festivalovej atmosféry ako súčasť nápojových centier.

Brigáda v nápojových centrách môže obnášať prácu za pokladňou, čapovanie, pomocné práce - všetko so zaškolením.

Podmienky brigády: 

 • práca max. 24 hodín počas festivalu v 3-4 smenách

 • plat cca 5 €/hod.

 • vstup na festival je súčasťou brigády 

Podmienky pre brigádnikov:

 • občan SR alebo ČR, ktorý má dovŕšených 18 rokov v čase konania festivalu

 • občan ČR musí byť študentom a mať menej ako 26 rokov

Registráciu a viac informácií nájdete na tomto linku.

Dobrovoľníci

Dobrovoľníci majú na starosti prevažne dohliadacie a usmerňovacie práce. Pracuje sa osem hodín denne, zvyšných 16 hodín je k dispozícii na zábavu a spánok. Výhodou je spoznanie zákulisia festivalu, vlastný kemp so sprchami a WC v zázemí. Viac informácií ohľadom registrácie a podmienok nájdete tu.

Pravidlá a podmienky

1.    Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

2.    Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.

3.    Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej výške 129 €.

4.    Všetky označenia návštevníka sú majetkom organizátora, až do nedele 14. 7. 2024 do 16.00 h.

5.    Samotné označenie návštevníka neoprávňuje na vstup do festivalového areálu. Na opakovaný vstup oprávňuje návštevníka pozitívne prečítanie QR kódu na náramku.

6.    Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

7.    Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, rovnako ako skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, sú na festivale zakázané. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

8.    Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

9.    Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov je prísne zakázané. Stany porušujúce tento bod budú odnesené k stanovisku camp managera.

10.    Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov návštívte túto stránku.

11.    Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).

12.    V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.

13.    Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, prenosné reproduktory, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu. 

14.    Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.

15.    Vo všetkých krytých stanoch a v celom Family Parku platí prísny zákaz fajčenia.

16.    Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.

17.    V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

18.    Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.

19.    Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.

20.    Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

21.    Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

22.    Podujatie nie je určené osobám mladším ako 18 rokov. 

23.    Permanentky KIDS sú určené návštevníkom festivalu Pohoda v rozmedzí 7 - 14 rokov (vrátane). Podmienkou vstupu dieťaťa na festival v rozmedzí 0 - 14 rokov (vrátane) je sprievod rodiča, resp. zákonného zástupcu. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa musí mať zakúpenú vlastnú vstupenku pre dospelú osobu a musí zabezpečiť, aby sa dieťa po celý čas na festivale nenachádzalo bez dohľadu rodiča alebo zákonného zástupcu, a aby dieťa na festivale nevstupovalo na miesta predaja piva a vína.

24.    Permanentky JUNIOR sa vzťahujú na osoby vo veku od 15 do 17 rokov (vrátane). Osoby vo veku 15 - 17 rokov musia mať so sebou platný občiansky preukaz. Prítomnosť zákonného zástupcu nie je v takom prípade nutná. Všetky osoby vo veku do 18 rokov sú povinné na festivale dodržiavať zákaz vstupu na miesta predaja piva a vína.

25.    Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

26.    V žiadnom prípade neodporúčame nákup vstupeniek mimo našich predajných miest. V prípade, že tak chcete urobiť, odporúčame využiť služby nášho oficiálneho partnera TicketSwap.

27.    Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.

28.    Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

29.    Prajeme veľa Pohody...

 

Pravidlá na ochranu osobných údajov

V súvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation) sme aktualizovali aj naše Pravidlá na ochranu osobných údajov.

Predajné miesta

Artforum
Bratislava, Kozia 20
Pezinok, Kollárová 12

Dr. Horák
Bratislava, Medená 19

Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Trenčín, Mierové námestie 9

Martinus
Bratislava, Obchodná 26
Bratislava, Staré Grunty 24
Trnava, Dolné Bašty 8833/14 (City Arena)
Martin, M. R. Štefánika 58
Žilina, Námestie S. Hlinku 7/B
Nitra, Akademická 1
Košice, Toryská 5
Poprad, Námestie svätého Egídia 3290/124
Považská Bystrica, Centrum 8/12
Lučenec, Námestie republiky 5994/32
Banská Bystrica, Ulica 29. augusta 38

 

Press

Na festival majú voľný vstup iba vopred riadne akreditovaní novinári. Žiadosti o akreditácie sa prijímajú do 31. mája príslušného roku výlučne formou online akreditačného formulára. Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť akreditáciu. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie, akreditovaní fotografi a kameramani dostanú vlastný, neprenosný fotopas, ktorý im umožňuje pohyb pod pódiami podľa pokynov v Press centre. O všetkých obmedzeniach fotografovania, termínoch tlačových konferencií a rozhovorov s jednotlivými účinkujúcimi budú informovaní v Press centre. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu (pozri Mapy).

Viac informácií nájdete v sekcii Press.

Prvá pomoc

Na festivale sú zriadené 4 pevné stanoštia zdravotnej pomoci, sú označené červeným krížom na žltom podklade. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu. 

V zdravotníckych stanoch sú k dispozícii chladničky na odkladanie inzulínu, prípadne iných liekov. Presné umiestnenie zdravotníckych stanovíšť je súčasťou mapy areálu, pozri sekciu Mapy.

V prípade núdze na festivale a nemožnosti dostať sa k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu, volajte na núdzovú infolinku +421 800 500 090.

V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici a i.) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu. 

Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.

Psy

Do festivalového areálu majú psy povolený vstup, s výnimkou:

 • tzv. bojových plemien (bulteriér, pitbulteriér, rotvailer, doberman a i.)

 • zjavne agresívnych psov ľubovoľného plemena 

Psy musia byť na vodítku. Voľný pohyb psov je zakázaný a bude riešený usporiadateľskou službou. Chráňte psy pred prílišným hlukom.

Novinkou na tohtoročnej Pohode je Prvá pomoc pre vašich psíkov. Tento rok budeme mať k dispozícii aj veterinárne služby pre akútne prípady. O vašich psíkov sa v prípade potreby postará Veterinárna ambulacia MVDr. Frey.

Veterinárna ambulancia MVDr. Frey, ktorá bude k dispozícii od piatku 12:00 do nedele 8:00 nonstop pre akútne prípady. V prípade núdze im volajte na telefónne číslo +421918049785, aby ste sa dohodli na mieste ošetrenia počas festivalu.

Veterinárne služby, ktoré budú poskytovať:
- Prvá pomoc pri ošetreniach poranení
- Prvá pomoc pri akútnych tráviacich problémoch (hnačka, vracanie)
- Prvá pomoc pri prehriatí, dehydratácii, akútnych problémoch s ušami alebo očami
- Vážnejšie stavy sa budú referovať na blízku veterinárnu kliniku s nonstop prevádzkou

Vo Veterinárnej ambulacii MVDr. Frey v Pezinku ošetrujú zvieratá bez stresu a nátlaku a s rovnako citlivým a láskavým prístupom sa radi v prípade potreby postarajú o vašich štvornohých parťákov aj na Pohode.

Špeciálne autobusy - prímestská doprava

Aj tento rok ponúkame Pohodovú prímestskú dopravu, ktorá spája trenčianske letisko s Trenčianskymi Teplicami. 

Zakúpená permanentka na Pohodovú prímestskú dopravu platí pre všetky festivalové dni a garantuje miesto na sedenie v autobuse. Lístok si môžete zakúpiť tu.

Výhodou je, že týmto špeciálne vypraveným autobusom sa z Trenčianskych Teplíc dostanete až priamo do areálu festivalu ku GATE B, odkiaľ vás autobus vyzdvihne v noci aj na ceste naspäť. Autobusovú dopravu bude možné využiť tiež na jednorázovú cestu (cena za jednorázovú cestu je 10 €).

Cestovné za jednu jazdu je možné hradiť iba v hotovosti pri nástupe do autobusu.

Grafikon:

Špeciálne vlaky

Špeciálne festivalové rýchliky idú vo štvrtok z Bratislavy a Košíc do Trenčína, v nedeľu z Trenčína späť do Košíc a Bratislavy. Presné časy odchodov zverejníme pred festivalom.

Na lístku sa nachádza informácia s označením vozňa, v ktorom je sedenie voľné. Každému cestujúcemu garantujeme miesto na sedenie. Organizáciu nastupovania budú koordinovať ľudia, ktorí budú špeciálne vlaky sprevádzať, v prípade nejasností sa obráťte priamo na nich.

Presné odchody vlakov nájdete tu.

Taxi

Festival spolupracuje s vybranými taxikármi, sú označení nálepkou. Stanovisko Taxi je na festivale len pri GATE B (vstup pre peších návštevníkov). Taxíky majú fixné zmluvné ceny, platí sa za odvoz, nie osobu. Upozorňujeme, že iné taxíky vrátane BOLT sa do areálu nedostanú, najbližší pick-up point je vzdialený 1,1 km (15 minút pešo) pri pražiarni Coffee Sheep na Biskupickej ul.  

Pevné sadzby na a z letiska: 
Stanica / Plaváreň / Tesco / Penzión na Sihoti / Tr. Turná 14 € 
Centrum / Juh / Domov Mládeže 12 € 
Soblahov / Mníchová Lehota 18 € 
Trenčianske Stankovce 20 € 
Zelená voda / Nemšová 30 € 
Trenčianske Teplice 25-30 € (podľa vzdialenosti) 
Nová Dubnica 20-25 € (podľa vzdialenosti) 
Dubnica nad Váhom 30-35 € (podľa vzdialenosti) 
Stanica - Opatovce (vchod) 40 € 

Ďalšie pevné ceny sú vylepené na zazmluvnených taxíkoch. Upozorňujeme na dlhšie čakacie doby na taxi po skončení programu na hlavnom pódiu. 

OBJEDNÁVKY: 

+421 944 401 954 TONY taxi 
+421 914 123 123 Laugo taxi 
+421 911 908 300 KAPKO Taxi 
+421 949 125 931 BENCO & DRINK CAR 
+421 940 371 031 Alfa Taxi 
+421 940 268 269 Kráľ Taxi 
+421 940 776 577 Dario Gaman 
+421 948 060 060 YOMI CAR 
+421 903 113 100 YoGi Taxi 
+421 910 573 537 Jakub Kralčík 
+421 908 621 008 Daniel Žuffa 
+421 911 525 526 Michail Richardson - Smart Way   
+421 911 868 282 NovoTaxi 
+421 911 576 651 Taxi Daro 
+421 911 606 656 Blesk Taxi 
+421 949 156 989 ROYAL TAXI TRENČÍN 

REKLAMÁCIE: 

+421 911 603 515 

Tent Inn - stanový hotel

Prenájom dvojmiestnych alebo trojmiestnych stanov vo vyhradenom stanovom mestečku.

Vynikajúca služba pre všetkých, ktorí nemajú spacáky ani stan, alebo pre tých, čo sa im nechce stavať ho. Stanový hotel má dobrú polohu, samozrejmosťou je recepcia s ochotným personálom, čo vás v prípade potreby zobudí na koncert, ktorý nechcete zmeškať. Súčasťou výbavy každéh stanu sú karimatky a tenké prikrývky (v závislosti od kapacity stanu - dvojmiestne alebo trojmiestne). Tento rok si môžete prenajať:

Únikové zóny

Na festivale sú štyri hlavné únikové východy: obe festivalové brány (GATE B - "Biskupice" a GATE O - "Opatovce"), jeden východ sa nachádza vo Family parku a jeden oproti hlavnému pódiu. Sú označené nápisom EXIT.

Únikové východy – EXITY - sú vyznačené na evakuačnej mape vo festivalom magazíne. Evakuačná mapa bude umiestnená aj na našom webe v sekcii Mapy.

V prípade, že by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby.

Úschovne

Na festivale sú zriadené dve úschovne batožiny, jedna v každom stanovom tábore. Fungujú nonstop a sú zadarmo.

V centrálnej časti festivalu je aj úschovňa cenín Lock Inn dostupná 24/7 a vybavená 2 elektrickými zásuvkami. Táto služba je spoplatnená, dá sa zakúpiť v našom Shope.

Usporiadateľská služba

Centrom usporiadateľskej služby je produkčný štáb (Festival Office) nachádzajúci sa v stavbe vedľa letiskovej veže, pozri Mapu areálu. 

Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení. K usporiadateľom patria najmä:

Produkcia – tričko POHODA CREW
Stewardi – reflexné oblečenie s nápisom STEWARD
Bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom
Zdravotníci – uniforma Záchrannej služby – pozri sekciu Prvá pomoc
Crowd asistenti – reflexné identifikačné vesty
Brigádnici – žltá/zelená vesta
Dobrovoľníci – modrá vesta
Separátori – tričko POHODA ECOMENIUS
Camp service – tričko POHODA ECOMENIUS

Hlavným organizátorom festivalu je Pohoda Festival, s. r. o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, poštová adresa spoločnosti je Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur. 

Ak nás chcete kontaktovať, pozrite si sekciu Kontakty.

 Ak nás chcete kontaktovať priamo na festivale, produkčný štáb sa nachádza v stavbách pri letiskovej veži – pozri Mapu areálu.

V prípade problémov, neváhajte nám zavolať na našu núdzovú infolinku, ktorá bude fungovať počas festivalu: +421 800 500 090

Vratné poháre

Na festivale sa používajú vratné poháre na všetky čapované a rozlievané nápoje. Sú v objemoch 0,5l a 0,25l. Záloha za pohár je 2 €. Použité poháre sa dajú vymeniť za rovnaké pri kúpe ďalšieho nápoja alebo odovzdať na to určených zberných miestach (na festivalovej mape sú označené symbolom pohára). Tam dostane každý návštevník za použitý pohár 2€ späť. Poháre sa čistia mimo areálu festivalu v špeciálnej linke. Už dve použitia vratného pohára sú ekologickejšie ako jednorazové plastové poháre.

Ďalšou novinkou je, že všetky PET fľaše sú zo zákona zálohované sumou 0,15€, ktorá je už započítaná v cene nápoja. Zálohované PET fľaše si môžete zobrať domov a následne zameniť v obchode, alebo ich môžete odovzdať v separačných stanovištiach a v stane Music saves Ukraine. Celý výťažok z vrátených fliaš pôjde práve na túto iniciatívu. Darovaním zálohovanej fľaše alebo plechovky tak prispejete na humanitárnu pomoc Ukrajine.

Vstup

Festivalový areál otvárame vo štvrtok 11.7.2024 o 12.00 hod. V tomto čase bude umožnený aj vstup karavanom. Ak máte zakúpené bežné parkovanie, osobným autom sa na parkovisko dostanete už o 9.00 hod. 

Areál je počas festivalu otvorený nonstop. Posledný vstup je možný v nedeľu 14.7.2024 o 08.00 hod. Po skončení festivalu v nedeľu 14.7.2024 bude areál uzatvorený o 12.00 hod., kempingové mestečká je potrebné opustiť v nedeľu do 16.00 hod. a parking bude uzatvorený o 20.00 hod.

Festival má dva vstupy pre návštevníkov:

 • GATE B (od Biskupíc/Nozdrkoviec)

 • GATE O (od Opatoviec)

Ďalšími vstupmi sú vstup na parkovisko označený ako GATE P (parking)a produkčný vstup označený ako GATE A.

GATE B je určený pre peších návštevníkov, pre bicyklistov + vedie k nemu kyvadlová doprava a taxi. Nachádza sa na strane letiska smerom k mestu Trenčín na začiatku mestskej časti Nozdrkovce, cca. 30 minút pešo od centra mesta. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE O je určený pre návštevníkov, ktorí prídu autom, na motorke, na karavane, prípadne pre bicyklistov. Nachádza sa na strane letiska smerom k obci Opatovce medzi festivalovým parkoviskom a samotným areálom. Cez tento vstup vchádzajú do areálu aj karavany. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE P je určený pre vstup na aute, motorke, karavane, či na bicykli. Nachádza sa na konci letiska smerom na obec Opatovce. Gate P sa kompletne uzatvára v nedeľu o 20.00 hod., dovtedy musia návštevníci opustiť parkovisko. Na parkovisko majú povolený vstup len autá, motorky a karavany s platným parkovacím lístkom, GATE P neslúži na vstup taxíkov. 

Viac informácií o parkovaní nájdete v sekcii Parkovanie

GATE A je určený pre umelcov, produkciu, dodávateľov, partnerov, predajcov, taxi a záchranné zložky. Peší návštevníci nebudú cez tento vstup pustení. Taxi cez vstup prejdú, ale návštevníkov vyložia pri GATE B. Tento vstup má neverejný režim.

Na vstupoch do areálu (GATE B / GATE O) dostane každý návštevník po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu – festivalový náramok. Identifikáciu zakladajú na zápästie usporiadatelia. Založenie na iné miesto je možné v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál identifikácie.

Pre tehotné ženy, rodiny s deťmi, návštevníkov na vozíku a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S bude vyhradené špeciálne registračné okienko a samostatný vstup v rámci každej z brán.

Nenoste do areálu zakázané veci (pozri Zákazy), urýchlite tak vstup a kontrolu.

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie:

 • sklené nádoby a fľaše

 • pyrotechnické predmety

 • otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov

 • dáždniky

 • predmety ohrozujúce bezpečnosť

 • drogy a psychotropné látky 

 • horľaviny

 • zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov)

 • bicykle, skateboardy (a iné boardy), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky

 • magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS...), ani profesionálne fotoaparáty

 • selfie-sticks 

 • lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia

Zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. 

Prísne zakázaný je crowdsurfing (“plávanie” na rukách) a stagediving (skákanie z pódia). 

Vo Family parku a vo všetkých stanoch platí zákaz fajčenia. 

Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.

Straty a Nálezy

Na festivale sú zriadené dve úschovne batožiny, jedna v každom stanovom tábore. Fungujú nonstop a sú zadarmo. V centrálnej časti festivalu je taktiež úschovňa cenín Lock Inn

V prípade straty alebo nálezu sa prosím obráťte na stánok STRATY A NÁLEZY, ktorý sa nachádza medzi vyhliadkovým kolom/kolotočom a Barom Slnečnice (mapu areálu nájdete tu).

V prípade, ak chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej veci a uviesť vaše kontaktné údaje. Nevyzdvihnuté veci, ktoré v našom infostánku, resp. v stratách a nálezoch po festivale zostanú, rovnako ako aj veci, ktoré sa pri upratovaní nájdu vo festivalovom areáli, si po festivale budete môcť pozrieť na našom facebooku a na našom webe alebo na stránke FB udalosti Pohoda festival 2024

Použiteľné veci, ktoré si nikto nevyzdvihne do konca príslušného kalendárneho roka, venuje festival na dobročinné účely.

Zdravie

Strážte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, nevnášajte na festival sklo a iné veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie. 

Pri akomkoľvek probléme sa neváhajte obrátiť na zdravotníkov, na festivale sú 4 pevné stanovištia záchrannej služby (sú označené červeným krížom na žltom podklade). 

V stanovištiach zdravotnej služby sú k dispozícii chladničky na inzulín či iné lieky. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané, a ktorých zloženie vám nie je známe, pozri heslo Drogy. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, opaľovacie krémy a i.). Dodržujte základnú hygienu, hlavne si umývajte ruky. 

Chráňte sa aj pred nadmerným hlukom (štuple do uší sú k dispozícii v Pohoda shope). 

Ak prevencia zlyhá, pozri heslo Prvá pomoc.