Počasie

Proti prípadnej nepriazni počasia je festival chránený zastrešením všetkých rozhodujúcich priestorov. Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom (z bezpečnostných dôvodov) odporúčame priniesť si pršiplášť, prípadne gumený nepremokavý odev a obuv. Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom (šiltovky, klobúky, opaľovacie a ochranné krémy, pitný režim...). Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou. Letisko Trenčín je ideálnou kombináciou trávy a hladeného betónu. Všetky priestory s predpokladanou vyššou koncentráciou ľudí sú situované na betóne, resp. v stanoch s podlahou, takže sa zamedzí prípadnému vzniku blata alebo prachu. Hlavné komunikačné zóny vedú taktiež po betóne. Festival sa koná za každého počasia, s výnimkou prírodných katastrof. Aktuálne informácie o počasí nájdete na www.shmu.sk.