Kempy

Stanové mestečká sú súčasťou areálu, otvorené budú od štvrtka 11.7. od 14:00 do nedele 14.7. do 12.00.  Stanovanie na festivale je zdarma. Jedno stanové mestečko sa nachádza smerom od Trenčína (pre peších návštevníkov), druhé smerom od festivalového parkoviska.

Stanovanie v stanových mestečkách je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu.

Kempy sú rozdelené na sektory, oddeľujú ich chodníky - koridory. Prosíme, aby ste pri stavbe stanu dodržiavali bezpečnostné únikové medzery a neblokovali prirodzené chodníky. Stanovanie v koridoroch kempu, na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom a uskladnené na stanovisku Camp managera v najbližšom stanovom mestečku, kde si ich môžu majitelia po identifikácii vyzdvihnúť.

V stanových mestečkách, ako i v celom festivalovom areáli, je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom; zakázané sú, výbušniny akéhokoľvek druhu, vrátane zábavnej pyrotechniky. Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. V kempoch sa nachádzajú sudy s vodou a vedrá pre prvú pomoc v prípade požiaru. V prípade požiaru ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľskú službu alebo hasičov – na festivale je pristavených niekoľko hasičských áut.

Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší kontajner, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Na odkladanie odpadu dostane „každý stan“ 2 vrecia. Žlté vrece je určené na separovaný zber (plasty, papier, kovy), druhé – čierne – na ostatný odpad. Pri odchode, prosíme, vrecia zviažte a odneste do najbližšieho kontajnera alebo veľkokapacitného kontajnera, resp. nechajte ich na mieste (pozri sekciu Odpad). Ak nedostanete vrecia, alebo ste ich už naplnili, kontaktujte Camp managera, resp. brigádnikov v priestoroch kempov. Pre všetky ďalšie obmedzenia platné aj pre vstup do kempu viď sekciu Zákazy

Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze, atď. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovne. Do stanového mestečka je zákaz vstupu s autom. Riaďte sa, prosim, pokynmi organizátorov. Kempy sú vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou.