Drogy

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude priamo na mieste monitorovať polícia. Na festivale pôsobia organizácie pre liečbu drogových závislostí, kde je poskytované poradenstvo. Užívatelia extázy by mali pamätať na to, že alkohol, slnko, teplo v tanečných stanoch a výdaj energie rýchlo dehydrujú organizmus, treba preto dbať na zvýšený príjem tekutín (min. 3 dcl/hod) a pravidelný oddych (aspoň 10 min/hod).

Injekční užívatelia drog by mali pamätať na to, že festivaly nie sú dokonale hygienické. Myslite na druhých a chráňte ich pred vašimi použitými pomôckami – zlikvidujte napr. vhodením do umelohmotnej fľaše/plechovky, zaštupľovaním, resp. zašliapnutím a zahodením do smetného koša, nikdy však nie do koša určeného na separovaný odpad, ten sa ručne dotrieďuje.

Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu, lekárov v stanovištiach sanitiek, pracovníkov organizácií pre liečenie drogových závislostí alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu. Nikdy si nemôžete byť istí, že drogy, ktoré vám sú ponúkané, neobsahujú ďalšie nebezpečné prímesi, zároveň je ťažké rozpoznať ich silu. Kombinácia s alkoholom a výdajom energie sa môže stať osudným.

Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Užite si ho bez zbytočných problémov.