Drogy

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude priamo na mieste monitorovať polícia. Na festivale pôsobia organizácie pre liečbu drogových závislostí a organizácie, ktoré sa venujú prevencii, poradenstvu a znižovaniu rizík, ktoré súvisia s užívaním drog v rámci prístupu harm reduction. Ľudia, ktorí užijú akúkoľvek drogu by mali myslieť na riziká s tým spojené, ktoré môžu ohroziť zdravie a život (napr. kombinácia rôznych drog, priame slnko, nedostatok príjmu tekutín, vyčerpanie, teplo v stanoch). V neposlednom rade je potrebné myslieť na to, že drogy môžu obsahovať rôzne prímesi, ktoré môžu spôsobovať rôzne nepredvídateľné psychické/fyzické stavy. Preto treba myslieť na pravidelný oddych, zdržiavanie sa v tieni a pravidelný príjem tekutín (najmä vody min. 3 dcl/hod). Ak plánujete drogu užiť, neužívajte ju osamote, majte pri sebe niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť.

Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu, lekárov v stanovištiach sanitiek, pracovníkov/čky organizácií pre liečenie drogových závislostí alebo pracovníkov a pracovníčky harm reduction organizácií alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

Injekční užívatelia drog by mali pamätať na to, že festivaly nie sú dokonale hygienické. Myslite na druhých a chráňte ich pred vašimi použitými pomôckami. Vyhýbajte sa hádzaniu ihiel do košov na separovaný odpad (je ručne triedený). Zlikvidujte ich napr. vhodením do umelohmotnej fľaše/plechovky, zaštupľovaním, resp. zašliapnutím a zahodením do smetného koša, prípadne ich odneste do stánku SEX/DROGY pri tanečnej aréne na bezpečnú likvidáciu.

Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Užite si ho bez zbytočných problémov.