Bezpečnosť

Bezpečnosť návštevníkov na festivale je pre nás prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o Stewardov a dobrovoľníkov. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka - festivalový náramok. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Trenčín, príslušníci štátnej polície, vojenskej a železničnej polície. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov a festivalových náramkov (vrátane stanového mestečka), osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – pozri sekciu Zákazy), vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok...), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe do backstage a priestorov so sťaženým prístupom, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia. Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby, či pri akejkoľvek bezpečnostnej hrozbe či risku, upozornili usporiadateľov na Núdzovej infolinke 0800 500 090.