Zdravie

Strážte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, určite na festival nevnášajte sklo a iné veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Pri akomkoľvek probléme sa neváhajte obrátiť na zdravotníkov, na festivale je 6 pevných stanovíšť záchrannej služby, sú označené červeným krížom na žltom podklade. V stanovištiach zdravotnej služby sú aj chladničky na inzulín či iné lieky. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané, a ktorých zloženie vám nie je známe, pozri heslo Drogy. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, opaľovacie krémy). Dodržujte základnú hygienu, hlavne si umývajte ruky. Chráňte sa aj pred nadmerným hlukom (štuple do uší sú k dispozícii v Pohoda shope). Ak prevencia zlyhá, pozri heslo Prvá pomoc.