Vstup

Festival má dva vstupy pre návštevníkov označené ako GATE B a GATE O, vstup na parkovisko označený ako GATE P a produkčný vstup označený ako GATE A.

GATE B je určený pre peších návštevníkov, pre bicyklistov + vedie k nemu kyvadlová doprava a taxi. Nachádza sa na strane letiska smerom na mesto Trenčín na začiatku mestskej časti Nozdrkovce, cca 30 minút pešo od centra mesta. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 14.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Vstup sa kompletne uzatvára v nedeľu o 12.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE O je určený pre návštevníkov, ktorí prídu autom, na motorke, na karavane, prípadne pre bicyklistov. Nachádza sa na strane letiska smerom na obec Opatovce medzi festivalovým parkoviskom a samotným areálom. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 14.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Vstup sa kompletne uzatvára v nedeľu o 12.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Cez tento vstup vchádzajú do areálu aj karavany. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE P je určený pre vstup na aute, motorke, karavane, či na bicykli. Nachádza sa na konci letiska smerom na obec Opatovce. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 12.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Gate P sa kompletne uzatvára v nedeľu o 16.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Na parkovisko majú povolený vstup len autá, motorky a karavany s platným parkovacím lístkom, GATE P neslúži na vstup taxíkov. Viac informácií o parkovaní nájdete v sekcii Parkovanie

GATE A je určený pre umelcov, produkciu, dodávateľov, partnerov, predajcov, taxi a záchranné zložky. Peší návštevníci nebudú cez tento vstup pustený. Taxi cez vstup prejdú, ale návštevníkov vyložia pri GATE B. Tento vstup má neverejný režim.

Na vstupoch do areálu (GATE B / GATE O) dostane každý návštevník po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu (festivalový náramok) s čipom, na ktorom sa zaznamenáva každý jeho vstup a aj každý prípadný výstup. Identifikáciu zakladajú na zápästie usporiadatelia. Založenie na iné miesto je možné v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál identifikácie.

Upozorňujeme, že každý návštevník si musí pri vstupe aj pri výstupe nechať načítať čip umiestnený na náramku. Ak k aktivovaniu správneho nastavenia čipu pri každom vchode a východe z areálu nedôjde, náramok bude zneplatnený. Samotný náramok neoprávňuje na vstup na festival.

Pre tehotné ženy, rodiny s deťmi, návšteníkov na vozíku a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S bude vyhradené špeciálne registračné okienko a samostatný vstup v rámci každej z brán. 

Nenoste do areálu zakázané veci (pozri Zákazy), urýchlite tak vstup a kontrolu.