Vstup

Festivalový areál sprístupníme návštevníkom vo štvrtok – 11. júla 2019 – o 14.00 h, kedy otvoríme pre peších bránu B od Nozdrkoviec, aj bránu O z Opatoviec pre posádky automobilov. Pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S bude vyhradené špeciálne registračné okienko a samostatný vstup v rámci každej z brán. Parkovisko otvoríme už o 12.00 h, pre čakajúcich budú k dispozícii aj toalety. Prosíme, riaďte sa pokynmi parkovacej služby, parkujte tolerantne k ostatným šoférom a nestavajte si stany na parkovisku. Takéto stany budú odstránené a uložené na stanovisku Camp managera. Viac informácií o parkovaní nájdete v sekcii Parkovanie. Nenoste do areálu zakázané veci (pozri Zákazy), urýchlite tak vstup a kontrolu. Trenčianske letisko je vzdialené cca 30 minút pešo od centra mesta. Pre peších návštevníkov bude vstup od časti Nozdrkovce, pre automobilistov od obcí Veľké Bierovce a Opatovce, kde bude pripravené parkovisko. Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu (festivalový náramok). Identifikáciu zakladajú na zápästie usporiadatelia. Založenie na iné miesto je možné v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál identifikácie. Upozorňujeme na zavedený návratkový systém. Pri opustení areálu vám bude vydaná od personálu návratka, bez ktorej sa do areálu naspäť nedostanete. Preto si ju dôkladne uschovajte. Viac informácií nájdete v sekcii Návratky. Zo železničnej stanice premáva platená kyvadlová doprava, jej časový harmonogram nájdete na zastávkach na železničnej stanici a na Hasičskej ulici, kde autobus zastavuje.