Vstup

Festival má dva vstupy pre návštevníkov označené ako GATE B a GATE O, vstup na parkovisko označený ako GATE P a produkčný vstup označený ako GATE A.

GATE B je určený pre peších návštevníkov, pre bicyklistov + vedie k nemu kyvadlová doprava a taxi. Nachádza sa na strane letiska smerom na mesto Trenčín na začiatku mestskej časti Nozdrkovce, cca 30 minút pešo od centra mesta. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 14.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Vstup sa kompletne uzatvára v nedeľu o 12.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE O je určený pre návštevníkov, ktorí prídu autom, na motorke, na karavane, prípadne pre bicyklistov. Nachádza sa na strane letiska smerom na obec Opatovce medzi festivalovým parkoviskom a samotným areálom. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 14.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Vstup sa kompletne uzatvára v nedeľu o 12.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Cez tento vstup vchádzajú do areálu aj karavany. Na vstupe sa nachádza miesto na uzamknutie bicyklov, toto miesto nie je strážené.

GATE P je určený pre vstup na aute, motorke, karavane, či na bicykli. Nachádza sa na konci letiska smerom na obec Opatovce. Vstup sa otvára vždy vo štvrtok – v prvý festivalový deň o 12.00, potom je otvorený non stop, posledný vstup do areálu je možný v nedeľu 08.00. Gate P sa kompletne uzatvára v nedeľu o 16.00, dovtedy musia návštevníci areál opustiť. Na parkovisko majú povolený vstup len autá, motorky a karavany s platným parkovacím lístkom, GATE P neslúži na vstup taxíkov. Viac informácií o parkovaní nájdete v sekcii Parkovanie

GATE A je určený pre umelcov, produkciu, dodávateľov, partnerov, predajcov, taxi a záchranné zložky. Peší návštevníci nebudú cez tento vstup pustení. Taxi cez vstup prejdú, ale návštevníkov vyložia pri GATE B. Tento vstup má neverejný režim.

Na vstupoch do areálu (GATE B / GATE O) dostane každý návštevník po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu (festivalový náramok). Identifikáciu zakladajú na zápästie usporiadatelia. Založenie na iné miesto je možné v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál identifikácie.

Upozorňujeme, že každý návštevník si musí pri výstupe vziať návratku, pokiaľ sa chce na festival ešte vrátiť. Samotný náramok bez návratky neoprávňuje na opätovný vstup do areálu.

Pre tehotné ženy, rodiny s deťmi, návšteníkov na vozíku a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S bude vyhradené špeciálne registračné okienko a samostatný vstup v rámci každej z brán.

Nenoste do areálu zakázané veci (pozri Zákazy), urýchlite tak vstup a kontrolu.