Vratné poháre

Na festivale sa používajú vratné poháre na všetky čapované a rozlievané nápoje. Sú v objemoch 0,5l a 0,25l. Záloha za pohár je 2 €. Použité poháre sa dajú vymeniť za rovnaké pri kúpe ďalšieho nápoja alebo odovzdať na zberných miestach, ktoré sú umiestnené v každom nápojovom centre. Tam dostane každý návštevník za použitý pohár 2€ späť. Poháre sa čistia mimo areálu festivalu v špeciálnej linke. Už dve použitia vratného pohára sú ekologickejšie ako jednorazové plastové poháre.