Taxi

K bránam festivalového areálu budú mať od mesta Trenčín prístup špeciálne označené taxíky so zmluvnými cenami. Stanovisko bude umiestnené pri gate B (brána B – od Nozdrkoviec).

Pevné sadzby z letiska do Trenčína:
Žel. stanica 6,50 €, plaváreň 6,50 €, OZC Laugaricio 5,50 €, Ostrov 6,50 €, centrum 4,90 €
 
Objednávky:
0903 44 28 44
0908 505 101
0907 118 651
0914 123 123
0915 716 555
0911 677 999
032 16 516

Reklamácie: 0911 603 515

Reklamácia sa uznáva s dokladom z RP o zaplatení. Cena cestovného je jednosmerná.