Taxi

K bránam festivalového areálu budú mať od mesta Trenčín prístup špeciálne označené taxíky so zmluvnými cenami. Stanovisko bude umiestnené pri gate B (brána B – od Nozdrkoviec).

Pevné sadzby z letiska do Trenčína:
Žel. stanica 6,50 €, plaváreň 6,50 €, OZC Laugaricio 5,50 €, Ostrov 6,50 €, centrum 4,90 €
 
Objednávky: 032/16 516, 0908 505 101, 0903 442 844, 0914 123 123, 0908 810 081, 0907 118 651
Reklamácie: 0911 603 515

Reklamácia sa uznáva s dokladom z RP o zaplatení. Cena cestovného je jednosmerná.