Straty a Nálezy

V areáli festivalu sú zriadené úschovne, preto vám odporúčame nenosiť pri sebe cenné veci. V prípade straty alebo nálezu sa, prosím, obráťte na infostánok v blízkosti Pohoda shopu. V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej veci a uviesť vaše kontaktné údaje. Nevyzdvihnuté veci, ktoré v našom infostánku, resp. v stratách a nálezoch po festivale zostanú, rovnako ako aj veci, ktoré sa pri upratovaní nájdu vo festivalovom areáli, si po festivale budete môcť pozrieť na našom facebooku a na našej web stránke. Použiteľné veci, ktoré si nikto nevyzdvihne do konca príslušného kalendárneho roka, venuje festival na dobročinné účely.