Straty a Nálezy

Na festivale sú zriadené dve úschovne batožiny, jedna v každom stanovom tábore. Fungujú non-stop a zadarmo. V centrálnej časti festivalu je aj úschovňa cenín Lock Inn. V prípade straty alebo nálezu sa, prosím, obráťte na stánok mesta Trenčín v blízkosti Pohoda shopu. V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej veci a uviesť vaše kontaktné údaje. Nevyzdvihnuté veci, ktoré v našom infostánku, resp. v stratách a nálezoch po festivale zostanú, rovnako ako aj veci, ktoré sa pri upratovaní nájdu vo festivalovom areáli, si po festivale budete môcť pozrieť na našom facebooku a na našom webe. Použiteľné veci, ktoré si nikto nevyzdvihne do konca príslušného kalendárneho roka, venuje festival na dobročinné účely.