Press

Na festival majú voľný vstup iba vopred riadne akreditovaní novinári. Žiadosti o akreditácie sa prijímajú do 31. mája príslušného roku výlučne formou online akreditačného formulára. Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť akreditáciu. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie, akreditovaní fotografi a kameramani dostanú vlastný, neprenosný fotopas, ktorý im umožňuje pohyb pod pódiami podľa pokynov v Press centre. O všetkých obmedzeniach fotografovania, termínoch tlačových konferencií a rozhovorov s jednotlivými účinkujúcimi budú informovaní v Press centre. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu (pozri Mapy).

Viac informácií nájdete v sekcii Press.