Mapy

Pozri sekciu Mapy. Mapu areálu obsahuje okrem webu aj festivalový bulletin a festivalový časopis .týždeň, kde je vytlačená aj špeciálna gastromapa a evakuačný plán festivalu. Samostatnú gastromapu, spolu s kompletným festivalovým programom, nájdu návštevníci aj v Pohoda shope. Pre lepšiu orientáciu je festival vybavený značením rozhodujúcich priestorov a prístupov k nim.