Bezbariérovosť na Pohode

Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sú na festivale vyčlenené uzamykateľné a strategicky rozmiestnené samostatné WC, sprchy, spevnené povrchy, nájazdy – ak sú prevýšenia a vyvýšené plošiny na hlavných otvorených scénach.

Bezbariérovosť na Pohode má na starosti špeciálny team, ktorý vám bude nápomocný aj počas festivalu. Nájdete ho v stane Vozickar.info, hneď vedľa zdravotnej služby (oproti hlavnému stageu). Stan je vybavený technikou a certifikovaným technikom firmy LetMo na drobné opravy, nabíjanie elektrických vozíkov štandardných značiek a prídavných pohonov. Nájdete tu oddychovú zónu (aj čosi navyše) a zónu na súkromie. Inštruovaní sú aj pracovníci SBS a crowd asistenti pod pódiami, ktorí vám pomôžu dostať sa na vyhradené miesta pod pódiami, resp. na plošiny určené pre vozíčkarov a ich asistentov.

Parkovanie si treba zakúpiť skrz Pohoda Shop do ľubovoľného sektora. Pri samotnom parkovaní sa preukážte parkovacou kartou niektorému z dobrovoľníkov na parkovisku, ktorý vás bude navigovať na najbližšie možné miesto blízko k vstupu.

Ceny vstupeniek sú na stránke https://www.pohodafestival.sk/sk/shop a delia sa na Lístok ZŤP a Lístok ZŤP-S (so sprievodcom). Nie je možné zakúpenie vstupenky iba na jeden deň. Vstupenka je neprenosná.

Pre ucelenejšie info nás sledujte aj na https://vozickar.info/pohoda a na festivale v stane Vozickar.info