Ekologická doprava

Pohoda podporuje hromadnú dopravu na miesto festivalu, ktorá je nielen šetrnejšia k prostrediu, ale aj odľahčuje prístupové komunikácie. Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky a taktiež prímestské autobusy. V rámci mesta Trenčín festival organizuje kyvadlovú dopravu.

Festival podporuje aj zdieľanie osobnej dopravy. Spolucestujúcich do osobných áut je možné vyhľadať na našej webparty pod označením #spolunapohodu.

Festival podporuje aj príchod na bicykli, na bránach sú zriadené miesta na uzamknutie bicyklov. Bicykle návštevníci v areáli používať nemôžu, sú ale hlavným prostriedkom prepravy festivalového tímu, sú odporúčané aj umelcom a dodávateľom.

Pravidelnou súčasťou vozového parku na festivale sú elektromobily alebo elektrobicykle.