Ekologická doprava

Pohoda Festival podporuje hromadnú dopravu na miesto festivalu, ktorá je nielen šetrnejšia k prostrediu, ale aj odľahčuje prístupové komunikácie. Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky od spoločnosti ZSSK, a taktiež boli vypravené  aj prímestské autobusy SAD TN spolu s kyvadlovou dopravou v rámci mesta Trenčín.

Na svojej stránke festival podporuje spolu jazdu a ponúka možnosť nájsť spolucestujúcich do osobných áut pod názvom „Spolu na Pohodu“.

V rámci festivalu používa festivalový tím na prepravu bicykle. Bicykle sú aj odporúčaným prostriedkom pre festivalovú dopravu umelcov a dodávateľov. Pre návštevníkov z blízkeho okolia sú na bránach zriadené miesta na uzamknutie bicyklov.

Pravidelnou súčasťou vozového parku na festivale sú elektromobily alebo elektrobicykle.