Ekologická doprava

Pohoda Festival podporuje hromadnú dopravu na miesto festivalu, ktorá je nielen šetrnejšia k prostrediu, ale aj odľahčuje prístupové komunikácie. Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky a taktiež boli vypravené  aj prímestské autobusy spolu s kyvadlovou dopravou v rámci mesta Trenčín.

Spolucestujúcich do osobných áut je možné vyhľadať na našej webparty pod označením #spolu na pohodu.

V rámci festivalu používa festivalový tím na prepravu bicykle. Bicykle sú aj odporúčaným prostriedkom pre festivalovú dopravu umelcov a dodávateľov. Pre návštevníkov z blízkeho okolia sú na bránach zriadené miesta na uzamknutie bicyklov.

Pravidelnou súčasťou vozového parku na festivale sú elektromobily alebo elektrobicykle.