Usporiadateľská služba

Centrom usporiadateľskej služby je produkčný štáb (Festival Office) nachádzajúci sa v stavbe vedľa letiskovej veže, pozri Mapu areálu. Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení. K usporiadateľom patria najmä:
bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom
produkcia – farebne odlíšená identifikácia na zápästí + štítok s menom a fotografiou
zdravotníci – biely odev alebo uniforma Záchrannej služby – pozri sekciu Prvá pomoc
požiarna služba – uniforma požiarnej služby
crowd asistenti – identifikačné vesty
brigádnici – farebne odlíšená identifikácia na zápästí a identifikačný odev: žltá/zelená vesta
dobrovoľníci – identifikačný odev: modrá vesta.