Únikové zóny

Na festivale sú štyri hlavné únikové východy: obe festivalové brány (GATE B a GATE O), jeden východ sa nachádza vo Family parku a jeden oproti hlavnému pódiu. Sú označené nápisom EXIT.

Únikové východy – EXITY - sú vyznačené na evakuačnej mape vo festivalom bulletine aj vo festivalom časopise .týždeň. Evakuačná mapa bude umiestnená aj na našom webe v sekcii Mapy.

V prípade, že by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby.