Foto / Video

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. V celom areáli platí zákaz neakreditovaného fotografovania. Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti. Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta...) je zakázané v priestoroch celého festivalu – okrem akreditovaných filmových štábov.