Fajčenie

Vo všetkých otvorených priestoroch okrem Family parku je fajčenie povolené. Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané – najmä z bezpečnostných dôvodov, no v rámci ľudskosti aj z ohľaduplnosti voči nefajčiarom. Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov na otvorených scénach. Prosíme tiež, aby ste špaky nezahadzovali na zem, ale do nádob na to určených. Berte ohľad na ľudí okolo seba a na prostredie v ktorom sa pohybujeme. Ďakujeme :)