Visual stage

Visual stage - koncept vizuálneho umenia na festivale v roku 2017. Okrem hudby, divadla, tanca a diskusií Pohoda ponúka priestor pre súčasné vizuálne umenie.     

Mnaret

Pohoda Visual Art Contest
Festival Pohoda v rámci Visual stage vyhlasuje tretí ročník súťaže zameranej na umenie vhodné do priestoru festivalu. Ktokoľvek posielať svoje návrhy, vybraný projekt získa 1000 € na realizáciu svojho diela.

Výzva je otvorená akýmkoľvek prejavom priestorového „site-specific“ umenia. Môže ísť o objekty, happeningy, priestorové médiá, inštalácie či interaktívne diela s intermediálnym presahom, ktoré sa stanú súčasťou festivalového života. Odborná porota vyberie návrh, ktorý bude súčasťou Visual stage na Pohode.

Súťažné podmienky na stiahnutie tu
Registračný formulár na stiahnutie tu. 

Pre prihlásenie do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár a vytlačený doručiť do 12.5. na adresu: Pohoda Visual Art Contest, Pohoda festival s.r.o., Prostredná 46, 90021 Svätý Jur Výsledky vyhlásime na Pohoda Dni_FM 17. mája. Tešíme sa na vaše návrhy.

Realizovanou inštaláciou z ročníka 2016 bol projekt "Minaret" od kolektívu Patrik Olejňák, Viliam Ondo , Peter Galdík a Marko Barvirčák. Po mediálnej kritike sa spontánne stal miestom odkazov proti šíreniu nenávisti