Visual stage

Visual stage - koncept vizuálneho umenia na festivale v roku 2017. Okrem hudby, divadla, tanca a diskusií Pohoda ponúka priestor pre súčasné vizuálne umenie.     


Visual stage

Line Up:

Ilona Németh:
Handiwork
Architekt a spolupráca: Marian Ravasz
Video:Csaba Czibula
Videoinštalácia Handiwork je minimálnym priestorom pre auto. Je dobrým príkladom post-socialistického domáceho kutilstva. Pochádzajú z Ružomberka, kde sa ich nachádza niekoľko tisíc dodnes.

M. Adamčiak: Kôň
M. Adamčiak v diele spája 2 inšpiračné zdroje – antickú kultúru a tradíciu zobrazovania koníkov v ľudovej tvorbe. Inštalácia reaguje na médiami vytváraný nezmyselný pocit ohrozenia a bojuje s ním hravou formou.

V. Frešo: Pičus
Dielo Pičus je ekumenické prepojenie autoportrétneho spracovania diela autorových emócií a charakterových vlastností. Z pohľadu laickej verejnosti ide o ľubovoľne interpretovateľnú satiru aktuálnej
spoločenskej situácie.


G. Hošovský
Pavilón nálezov
G. Hošovského je zoznamkou, ktorou minulý rok na Pohode prešla magická množina 444 ľudí. Tento rok má nový interiér, princíp ostal ten istý: dobrovoľná účasť, voliteľné témy, náhodný výber, ľubovoľná opakovateľnosť, radosť.

M. Piaček:
Biela dedinka
Biela dedinka je kresba prevedená do priestoru, rozložená ako detské leporelo. Z nevinnej scenérie vyrastajú šibenice určené vlastným susedom.


P. Kalmus:
Bicykel pre performera
P. Kalmus príde na festival s bicyklom pre performera. Tentokrát s „ponukou dňa“ základných princípov
humanizmu, tolerancie a ľudskosti.


J. Čarný:
Potulná galéria
nomadSPACE Potulná galéria nomadSPACE je mobilná platforma zameraná na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia na verejných priestranstvách a v lokalitách, v ktorých sa ľudia bežne nemajú možnosť stretnúť s umením.

POHODA VISUAL ART CONTEST
WO/V/EN – A. Cséfalvay,M. Maczová,D. Pišteková,V. Trnovská:
„The Doors“
Hra na interiér-exteriér. Open air festival nemá dvere a toto dielo vymedzuje priestor práve za dverami. Čo je za dverami – ďalšie dvere. Vítazný návrh z roku 2015

M. Barvirčák, V. Ondo, P. Olejňák, P. Galdí:
Minaret
Minaret (z arabského slova manarah) znamená lampa, maják. Minaret má byť symbolom otvorenej spoločnosti a autori chcú takto prezentovať solidaritu s ľuďmi, ktorých zasiahla utečenecká kríza. Svetlo majáka zároveň symbolizuje nádej. Vítazný návrh z roku 2016

M. Kastelovič:
Ľudová manéž Interaktívna inštalácia
Projekt je „fyzkultúrno-sociologickým“ prieskumom, ktorý zaznamenávai vyhodnocuje morálne i fyziognomické zmeny u cvičenca pod vplyvom hodnotného „národného bodybuildingu“. Vítazný návrh z roku 2017.