Výstavy, debata a worskhop tvorby facefiltrov v programe klubu 69

Výstavy, debata a worskhop tvorby facefiltrov v programe klubu 69

Sprievodný program trnavského klubu 69 prinesie diskusiu Laury Bilíkovej o fotografii s Emou Lančaričovou, workshop tvorby facefiltrov s Barborou Demovičovou a Jonathanom Auchom ako aj výstava a interaktívna inštalácia spomenutých hostí.

07. jún 2021

O Fotografii - diskusia (15:00-16:00)

hostia: moderátorka Laura Bilíková (Časopis HMOTA) a vystavujúce Ema Lančaričová a Barbora Demovičová 


V rámci diskusie budú načrtnuté základné otázky fotografie vo vzťahu k realite a jej budúceho smerovania. Porozprávame sa o tom, čo znamená, že fotografia je všadeprítomná a napriek tomu je prienikom viditeľného a neviditeľného; či je možné v súčasnej dobe pomenovať esenciu fotografie a či má analóg svoje miesto v dobe virtuálnej reality. Dotkneme sa tak témy hranice medzi obrazom a realitou v kontraste s nepretržitým obehom fotografických obrazov v spoločnosti. 

 

Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa, pracujúca najmä s analógovou fotografiou. Médium fotografie je pre ňu primárnou témou a pýta sa čo je to fotografia a čím je fotografia dnes. Tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Workshopy sú pre ňu spôsob ako priblížiť niektoré z týchto prístupov medzi ľudí - či už historické fotografické techniky alebo nové spôsoby práce s analógovou fotografiou. Má za sebou viacero samostatných a desiatky spoločných výstav ako na Slovensku tak aj v zahraničí - Fínsko, Poľsko, Slovinsko a ďalšie.

https://emalancaricova.com

Laura Bilíková je študentkou filmovej vedy a pôsobí ako šéfredaktorka celoslovenského časopisu HMOTA. Zaujíma sa o prostredie súčasnej kultúry aj spoločenské problémy, ktoré reflektuje vo svojich textoch. Rada vedie živé i písané rozhovory, pretože vníma, že na Slovensku máme mnoho ľudí s tvorivým potenciálom, ktorí majú čo povedať.

www.casopishmota.sk

Digitálne masky - workshop (17:00-18:00)

lektori: Barbora Demovičová, Jonathan Auch

Účastníci workshopu budú mať možnosť navrhnúť jednoduchou analógovou formou filter rozšírenej reality, ktorý bude neskôr digitalizovaný a publikovaný prostredníctvom Instagramu. 


Barbora Demovičová je grafická dizajnérka a ilustrátorka pôsobiaca v Berlíne. Okrem práce pre rôznych klientov z kultúrneho aj komerčného sektoru sa venuje politike dizajnu, nezávislému publikovaniu, kurátroským projektom, intersekcionálnemu feminizmu a presahu grafického dizajnu do iných odborov. 

https://barbora-demovic.eu

Jonathan Auch je grafický dizajnér a art director pôsobiaci v Berlíne.

Výstavy

Mirage - Barbora Demovičová, Jonathan Auch 

Rozšírená realita, teda pohľad na reálne fyzické prostredie či ľudí, ktorý je digitálne upravený či obohatený o určité prvky, je súčasťou našich každodenných životov. S rozšírenou realitou sa stretávame na sociálnych sieťach v podobe rozličných filtrov, pri používaní niektorých mobilných aplikácií, v medicíne ale aj v galériách. V niektorých prípadoch je rozšírená realita viditeľná na prvý pohľad a môže mať vzdelávací či umelecký zámer, v iných sú jej zásahy do skutočnosti takmer neviditeľné a skreslene tak formujú tak naše predstavy o realite. Interaktívna inštalácia umožňuje návštevníkom a divákom stať sa súčasťou digitálne upraveného obrazu a otvára priestor na diskusiu o hraniciach medzi skutočnosťou a digitálnou ilúziou.
 

https://barbora-demovic.eu/blog/2020/06/30/home-topia-exhibition/