Späť na novinky

Vítanie Slnka – Allstar Refjúdží Band
Účastníkov Vítania Slnka roztancovala kapela Allstar Refjúdží Band, ktorú tvoria hudobníci rôznych národností, vierovyznaní i postojov. Ideu tohto zoskupenia rozvinie aj do téma ekumenickej bohoslužby – stať sa blížnym svojmu cudzincovi. Vidieť tých, ktorých nevidíme, prijať tých, ktorých neprijímame, pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nevedia a sú odkázaní na našu empatiu. Už dnes o ôsmej ráno. v Space aréne SLSP.

09. júl 2017 Vítanie Slnka – Allstar Refjúdží Band