Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 5 in /var/www/src/HtmlSanitizer.php on line 12
Večer pre všímavých – Allstar Refjúdží Band | Pohoda Festival
Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Večer pre všímavých – Allstar Refjúdží Band

Večer pre všímavých – Allstar Refjúdží Band

V Allstar Refjúdží Band získava pojem world music doslovný význam. Kapelu totiž tvoria hudobníci rôznych národností, vierovyznaní i postojov. Skupina ponúka živelnú, sebaironickú a úprimnú reflexiu života v strednej Európe očami cudzincov.

06. november 2015

Allstar Refjúdží Band je projektom pražského Divadla Archa. Hudobne kapela mieša kurdský folk a pop, akordeón východoeurópskeho štýlu, čínsku opernú a popovú hudbu, švajčiarske nápevy z hôr a kabaretov, dixieland, brass, rap a ďalšie žánre. Legendárnou je ich nahrávka českej hymny Kde domov můj či parodický protestsong „Zůstaň tady!“ Od doby svojho vzniku v roku 2008 hrali na najväčších festivaloch v Čechách a na Slovensku ako aj v Pittsburghu, Varšave, Berlíne, Drážďanoch, Rotterdame, Haagu, Haarleme a mnohých ďalších mestách.

ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND HRÁ V ZLOŽENÍ:
Philipp Schenker (kapelník, klarinet, spev), Jing Lu (husle, spev), Gugar Manukjan (akordeón), Philipp Leforestier (basa), Kryštof Verner (trúbka), Lukáš Mičko (gitara), Adrian Ševeček (bicie), Tomáš Hendrych (baritónový saxofón), Evžen Zdráhal (tuba)