Späť na novinky

Spustili sme registráciu neziskoviek
Aj tento rok ponúkne Pohoda v rámci NGO pasáže priestor pre prezentáciu neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení. V týchto dňoch sme spustili ich registráciu, ktorá bude možná do konca apríla prostredníctvom online formulára na www.pohodafestival.sk/ngo/register. Pri výbere sa bude prihliadať najmä na aktuálnu kampaň a aktivity organizácie, jej celospoločenský prínos a súlad s hodnotami festivalu. V roku 2018 sa na festivale predstavilo takmer 30 subjektov – od ekologických, cez charitatívne, umelecké a občianskoprávne organizácie, až po subjekty venujúce sa problematike drog. Viac informácií nájdete na www.pohodafestival.sk/ngo

13. február 2019 Spustili sme registráciu neziskoviek