Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Pomôžte Pohode byť v pohode  aj vďaka 2 % z daní

Pomôžte Pohode byť v pohode aj vďaka 2 % z daní

Pohodu môžete podporiť aj poukázaním 2 % z vašich daní pre OZ Do pohody. Aj cez toto občianske združenie od roku 2015 realizujeme projekty nášho festivalu. Aj vďaka vašim 2 % vám môžeme prinášať kvalitný festival, veľkolepé umelecké zážitky a kvalitné služby, ktoré sú nevyhnutné pre vaše pohodlie, bezpečnosť a celkovú pohodu na festivale. Tento rok je to pre nás o to väčšia výzva, keďže dva roky pandémie, kedy sme nemohli realizovať Pohoda festival naplno a veľké zdražovanie nás trochu dobiehajú a vaše 2 % z dane nám pomôžu preklenúť toto obdobie a byť v pohode. Za podporu ďakujeme.

21. február 2023

Ako na to:

Som zamestnanec:
Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane (zamestnávateľ ho vystaví najneskôr do 15. apríla). Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %. Najneskôr do 2.5.2023 doručte obidve tlačivá daňovému úradu – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou je rozhodujúci dátum z pečiatky na obálke.

Potvrdenie o zaplatení dane (link na tlačivo)
Vyhlásenie 2 % Do pohody (link na tlačivo)


Daňové priznanie si podávam sám: 
V tlačive na daňové priznanie pre fyzické osoby typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo typu B (živnostníci a iné SZČO) v oddieli Vyhlásenie o poukázaní 2 % vyplníte naše údaje. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Živnostník môže darovať najmenej 3 €, čo znamená, že jeho daň musí byť minimálne 150 eur. V prípade, že v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, môže darovať aj 3 %. V takom prípade ale musí k priznaniu priložiť aj potvrdenie a podať všetko elektronicky cez svoju osobnú zónu na webe finančnej správy.

Som právnická osoba:
V tlačive na daňové priznanie pre právnické osoby, v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplňte naše údaje. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Údaje potrebné do vášho daňového priznania: 

  • IČO: 42362954
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov: Do pohody
  • Adresa: Zochova 6-8, 81102, Bratislava - Staré Mesto

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli (a my by sme to radi vedeli), že ste nás podporili práve vy, vo „Vyhlásení“ stačí zaškrtnúť políčko o súhlase. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy sa nedozvieme.