Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Pohoda Visual Art Contest ‛23

Pohoda Visual Art Contest ‛23

Pohoda festival vyhlasuje 7. ročník súťaže na site-specific výtvarné inštalácie pre festivalový areál. Vybraný návrh získa 4000€ na realizáciu a vystavenie na festivale.  

20. február 2023

Prihlásiť sa môžete s akýmkoľvek prejavom priestorového site-specfic umenia. Môže ísť o inštalácie, priestorové média, interaktívne diela, objekty, happeningy atď., ktoré sa stanú súčasťou festivalového areálu a života.

Odborná porota vyberie návrh, ktorý bude súčasťou Visual stage na Pohoda festivale.

DEADLINE: 31.3.2023
EMAIL PRE PRIHLÁŠKY: contest@pohodafestival.sk
VÍŤAZ získa 4000€ na realizáciu a vystavenie na festivale


Visual Stage prináša už sedem rokov na festival Pohoda rozmanitý program vizuálneho umenia, prezentujúci tvorbu medzinárodne etablovaných aj nastupujúcich domácich a zahraničných autorov.
Snahou Visual Stage je priblížiť návštevníkom festivalu Pohoda kvalitné súčasné umenie prostredníctvom rôznych foriem umeleckého prejavu – od inštalácie, performancie či objektu až k polohám tematických diskusných formátov a rozhovorov. Jeho krédom je podnecovať a podporovať povedomie o súčasnom umení, a vytvárať tak priestor pre formovanie uvedomelej občianskej spoločnosti a rozvoj kritického myslenia.