Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Minaret na Pohode - víťazi Public Art Festival Contest

Minaret na Pohode - víťazi Public Art Festival Contest

Víťazi Public Art Festival Contest postavia na Pohode prvý minaret na Slovensku. Minaret má byť symbolom otvorenej spoločnosti a autori chcú takto prezentovať solidaritu s ľuďmi, ktorých zasiahla utečenecká kríza.

25. máj 2016

Do výzvy Public Art Festival Contest sa nám v tomto roku prihlásilo 30 návrhov. Porota včera vybrala víťazný návrh tímu v zložení Marko Barvirčák, Viliam Ondo, Patrik Olejňák a Peter Galdík, ktorý na Pohode postaví prvý minaret na Slovensku. Na realizáciu návrhu od nás dostanú 1000 €.

Autori o diele napísali: 
•    „Minaret (z arabského slova manarah, manarat) znamená lampa, maják.
•    „Slovensko by mohlo prijať 200 sýrskych utečencov, ale musia to byť kresťania." (Washington Post)
•    „Mohli by sme zobrať moslimov, ale na Slovensku nemáme mešity. Ako by sa tu mohli moslimovia integrovať, keby sa im tu nepáčilo?" (hovorca ministerstva vnútra)
•    Slovensko zároveň ostáva posledným štátom Európskej únie bez mešity resp. minaretu. 

Ako autori vnímame absenciu priestorov, ktorých funkciou je náboženské a spoločensko-komunitné centrum ako súčasť problematiky a dôležitý faktor verejného diskurzu. Myšlienka prvého slovenského minaretu vzniká v reakcii na tieto skutočnosti. Má ambíciu prezentovať symbol otvorenej spoločnosti ako aj solidarity vo svetle udalostí spojených s utečeneckou krízou. Minaret bude priechodný, má za cieľ plniť funkciu oddychovej zóny a môže slúžiť ako priestor pre diskusiu. Inštalácia bude v noci zvýraznená svetelnými bodmi.” 

O návrhoch rozhodovala porota v zložení: Zuzana Pacáková, Juraj Čarný, Daniel Dida, Michal Sládek ako aj Michal Kaščák, ktorý o návrhu povedal: „Navrhnuté dielo sa nám páči ako symbol, zároveň sa nám páči jeho prevedenie. Reaguje na vážnu spoločenskú tému ľahkou vzdušnou konštrukciou, je vynikajúcou umeleckou odpoveďou na nezmyselné vyjadrenia našich autorít a skvelým spôsobom otvára priestor na diskusiu. Mne niečím pripomína inštalácie z festivalu Burning Man v Nevade, vnímam ho ako čisto pozitívny počin, kreatívny prejav tolerancie a otvorenosti ako typických festivalových hodnôt.“