Michal a Michal sú v Paríži na MaMA Festival & Convention

Michal a Michal sú v Paríži na MaMA Festival & Convention

Michal a Michal vyrazili do Paríža na MaMA Festival & Convention pre inšpirácie, diskutovať i objavovať nové zaujímavé mená pre Pohodu. O tom, ako prežívajú organizátori festivalov toto obdobie porozpráva Michal Kaščák na paneli s názvom The Future of Festivals – Survival Tales. V Paríži sa tiež stretávajú zástupcovia festivalov z projektu GEX - Green Europe Experience. Jeho cieľom je prehodnotiť spôsob, akým sú produkované festivaly a podujatia (obzvlášť v oblasti tvorby prostredia a gastronómie). Pohodu tu zastupuje Michal Sládek, ktorý bude tiež súčasťou panelu s názvom The Green Festival Restart – The Future is circular.

13. október 2021

Festivalová časť privíta počas troch nocí 80 umelcov a už tradične by sme boli vďační za vaše odporúčania, koho by si Michalovia nemali nechať ujsť. Zoznam účinkujúcich si môžete pozrieť na tomto linku: www.mamafestival.com/en/lineup/#/artists/alphabetical