Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Do pohody

Do pohody

Občianske združenie Do pohody bolo založené v júni 2014 ako záujmové združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj umenia a kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rámci našich aktivít chceme využiť predovšetkým bohatý potenciál krajiny v jednotlivých oblastiach umenia, napomôcť k zvýšeniu kultúrneho povedomia, k ochrane kultúrnych hodnôt a k prepájaniu jednotlivých oblastí v rámci kultúry, ale aj k mimo­sektorovej spolupráci na domácej aj zahraničnej úrovni. Tieto ciele chce združenie napĺňať prostredníctvom organizovania koncertov a podujatí kultúrneho a spoločenského charakteru, podporou domácich talentov. Okrem hlavnej činnosti sa združenie venuje aj rozvoju vzdelávania, poskytovaniu sociálnej pomoci, ochrane ľudských práv a organizovaniu a sprostredkovaniu dobrovoľníckej činnosti.

Verejné zbierky Do pohody, oz

Predbežné a záverečné správy

2022

- predbežná správa

- záverečná správa

KONTAKT

Do pohody, OZ
Zochova 6-8
811 03 Bratislava, Slovakia
IČO: 42362954
dopohody@pohodafestival.sk