FAQ

Čo je Pohoda on the Ground?

Pohoda on the Ground je séria jednodňových festivalov na letisku v Trenčíne. Festivaly prebehnú v dňoch 7. – 11. júla.

Aké opatrenia platia na festivale? 

Postupujeme podľa oficiálnych pravidiel platných pre hromadné podujatia. Chceme, aby bol festival čo najbezpečnejší, a preto sme v spolupráci s firmou Vacuumlabs pripravili systém registrácie, testovania a overovania zaočkovanosti návštevníkov. Aby bol váš príchod na festival čo najplynulejší registrujte sa prosím tu -> pohoda.vacuumlabs.com.

Ako sa k nám dostanete autom?
Ľudí idúcich na Pohodu on the Ground autom upozorňujeme, že návštevnícke parkovisko festivalu Pohoda on the Ground bude tentokrát z opačnej strany ako zvyčajne – čiže oproti miestu, kde býva stanový tábor pre peších. Všetci návštevníci tak budú prichádzať v smere od Trenčína / Nozdrkoviec. Do vyhľadávania zadajte adresu Biskupická 58, 911 01, Trenčianske Biskupice, resp. si môžete pozrieť navigáciu na tomto linku: https://bit.ly/visitorgate

Festival pripravujete s hudobnými klubmi. Kde bude prebiehať ich program? Priamo v kluboch, alebo tiež na letisku?

Celý program bude prebiehať na trenčianskom letisku, kluby budú mať na ňom pripravené scény, na ktorých bude prebiehať ich program.

Aká je kapacita Pohody on the Ground?

Kapacita každého jedného festivalu zo série Pohoda on the Ground je 1000 ľudí, zatiaľ vrátane organizačného teamu a účinkujúcich.

Koľko lístkov ste dali do predaja?

750.

Ak sa uvoľnia opatrenia, bude sa kapacita navyšovať?

Ak bude možné počítať s 1000 ľuďmi mimo účinkujúcich a staffu, kapacitu navýšime. Ak k tomu príde, budeme včas informovať o predaji novej várky lístkov. Ak sa zvýši kapacita nad 1000 ľudí, budeme navýšenie zvažovať tak, aby charakter podujatia ostal zachovaný.

Predávate aj lístky pre deti či juniorov, držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S?

Áno. Cena lístka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je 49 €, ZŤP-S (so sprievodom) je za 59 €. Deti do 6 rokov vrátane majú vstup zdarma, cena lístka pre juniorov od 7 do 17 rokov je 49 €.

Sú v predaji aj lístky na parkovanie?

Áno.

Bude umožnené na letisku prespať?

Áno.

Je spoplatnené stanovanie?

Nie. Bežné stanovanie je v cene lístka, predávať sa bude „autokemping“ – miesto, kde si stan môžete postaviť vedľa svojho auta.

Je možné kúpiť si stanový hotel Tent-Inn?

Áno, je v predaji.

Budete predávať chatky a stany Chill Village?

Nie.

Bude samostatný kemp pre deti a silent camp?

Nie.

Predávate miesta pre karavany?

Áno.

Bude sa dať pripojiť karavany na vodu a elektrinu?

Na vodu nie, na elektrinu áno.

Bude na festivaloch Family park?

Nie.

Ako vyzerá časový harmonogram festivalu?

Festival otvorí svoje brány každý deň o 11:00, program sa začne o 15.00 a skončí sa tradičným vítaním slnka o 06.00 ráno. Areál festivalu bude nutné opustiť do 10.00. 

Predávate na festival aj permanentky, či viacdňové lístky?

Nie.

Môžem si kúpiť lístky na viacero dní?

Áno, ale preferujeme, aby sa na festivale každý deň ľudia vymenili. Ak si niekto kúpi lístky na viac dní, bude musieť po každom absolvovanom dni opustiť areál a opätovne prejsť bránami festivalu a podstúpiť všetky procedúry v súlade s nariadeniami RÚVZ platnými v tom čase. Pod opustením areálu sa rozumie aj zbalenie stanu a odchod s autom. 

Ak mám lístok na vacero dní, musím si po každom dni zbaliť stan?

Dobrou správou pre návštevníkov, ktorí si zakúpili vstupenky na viaceré dni je, že si nebudú musieť baliť stany. Nevyhnutná je však opakovaná registrácia.

Ak mám lístok na viacero dní, musím nanovo preparkovať aj auto?

Áno, parkovisko bude musieť po každom dni ostať prázdne, bude nutné tiež si zakúpiť nový lístok na parking. Toto obmedzenie sa môže upraviť v prípade výrazného zmiernenia protiepidemických opatrení.

Môžem z festivalu počas jeho priebehu odísť a znova prísť?

Áno, ale neodporúčame to, uvítame, ak ľudia ostanú na festivale po celý čas a areál opustia vtedy, keď chcú pre seba festival ukončiť, alebo do 10.00 ráno.

Kde bude centrum festivalu?

Festival sa bude konať na mieste hlavného pódia klasickej Pohody, na tejto ploche budú takmer všetky festivalové scény.

Kde bude camping a autocamping?

Kemp bude v centre festivalu na trávnatej ploche „okolo slnečníc“. Autocamping bude tiež v centrálnej časti festivalu.

Bude sa dať z autokempingu hockedy odísť?

Áno, ale len v nevyhnutných prípadoch. Uvítame, ak akýkoľvek pohyb obmedzíte a autom pôjdete až vtedy, keď sa rozhodnete festival pre seba ukončiť, odchod je najneskôr 10.00 ráno.

Odkiaľ sa bude vstupovať na festival?

Vstup bude len z jednej časti letiska – od Trenčína. 

Odkiaľ sa bude dať prísť na festival autom?

Vstup bude len jeden, bežne používaný vstup pre autá v tomto roku nebudeme využívať. Vstup pre autá bude smerom od leteckého učilišťa. Viac v inštrukciách pred festivalom a na festivalovej mape, ktoré zverejníme najneskôr do konca júna.

Budete vypravovať špeciálne vlaky?

Nie. Pracujeme na vypravovaní špeciálnych autobusov s komplet pretestovanými cestujúcimi. Info o busoch zverejníme do 15.6..

Budete vypravovať špeciálne autobusy?

Áno, spolupracujeme s dopravcami a jednotlivými klubmi. Pripravujeme špeciálne autobusy s komplet pretestovanými cestujúcimi. Info o busoch zverejníme do 15.6..

Bude na bránach testovať?

Áno.

Ako bude prebiehať testovanie?

Budeme mať zriadených 7 testovacích miest, časť pre peších, časť pre ľudí prichádzajúcich autami. Na vstupe sa vaše údaje spárujú s vašim lístkom a po negatívnom teste budete môcť vojsť na festival. Máme pripravené kapacity tak, aby sme stíhali pohodlne pretestovať plnú kapacitu festivalu. Chceme tiež príchod na festival rozložiť a čo najviac urýchliť, preto budeme ponúkať registráciu a možnosť načasovať si testovanie.

Čo sa bude diať medzi testom a vstupom na festival?

Bude pripravená veľkorysá zóna na počkanie na výsledok testu, je možné, že výsledok vám príde počas presunu z testovacieho a registračného miesta na brány festivalu. Výsledok dostane formou SMS, zároveň sa po negatívnom teste „uvoľní“ vaša vstupenka na festival.

Bude sa treba na testovanie registrovať?

Budeme ľudí k tomu vyzývať – aby sme skrátili čakaciu dobu na vstupe. Registrácia nebude povinná, ale výrazne urýchli vstup pre každého, preto je vysoko odporúčaná.

Bude sa dať objednať na test na konkrétny čas?

Áno, chceme tak rozložiť záťaž na vstupe.

Budete akceptovať test urobený mimo festivalových brán?

Nie, bude akceptovať len testy, urobené pri vstupe na festival.

Budete testovať aj zaočkovaných?

Zatiaľ máme nastavenie na kompletné pretestovanie návštevníkov festivalu, v prípade, že nebude nevyhnutné testovať zaočkovaných ľudí, umožníme im vstup bez testu.

Umožníte vstup bez testu ľuďom s prekonaným Covidom v polročnej lehote?

Zatiaľ máme nastavenie na kompletné pretestovanie návštevníkov festivalu, v prípade, že nebude nevyhnutné testovať ľudí s prekonaným covidom v čase pol roka pred konaním festivalu, umožníme im vstup bez testu. Toto budeme koordinovať s RÚVZ Trenčín.

Budete testovať aj deti?

Áno, budeme testovať všetkých od siedmeho roku vrátane – s prípadnými výnimkami, aké sú uvedené vyššie (zaočkovaní, po prekonaní covidu)

Čo ak budem mať pozitívny test – vrátite mi peniaze za vstupenku?

V prípade pozitívneho Ag testu, bude následne výsledok potvrdený presnejším lamp testom. V prípade pozitivity listok refundujeme.

Čo ak sa situácia zhorší a nebude môcť Pohoda on the Ground prebehnúť? Vrátite peniaze za vstupenky?

Áno.

Budete na vstupe ľudí registrovať?

Áno, je to naša povinnosť v súčasnom nastavení opatrení platných pre hromadné podujatia.

Budete testovať aj pri odchode z podujatia?

Nie.

Budem môcť počas festivalu opustiť areál a vrátiť sa späť?

Áno, ale neodporúčame to, uvítame, ak ľudia opustia areál až vtedy, keď budú chcieť pre seba festival ukončiť, resp. do 10.00 ráno.

Budete testovať aj staff, stánkarov, umelcov a ostatných ľudí zo zákulisia festivalu?

Áno.

Budem sa môcť otestovať aj počas festivalu, ak dostanem pocit, že nie som v poriadku?

Áno, na festivale bude jedno testovacie miesto aj v centre areálu.

Bude nevyhnutné mať počas festivalu rúško, či respirátor?

Pravdepodobne áno. Keďže festival je na státie a v exteriéri, toto opatrenie budeme riešiť na základe opatrení platných začiatkom leta.

Bude nevyhnutné dodržiavať sociálny dištanc?

Keďže festival je na státie a v exteriéri, toto opatrenie budeme riešiť na základe opatrení platných začiatkom leta.

Ste pripravený aj na „mokrú variantu“?

Áno, festivalové scény sú zastrešené.

Budú na festivale stánky s jedlom?

Keďže festival je na státie a v exteriéri, toto opatrenie budeme riešiť na základe opatrení platných začiatkom leta.

Budem si môcť priniesť na festival korčule, kolobežku či skejt?

Áno, k dispozícii bude celá festivalová dráha dlhá 2km.

Budem môcť na festivale používať bicykel?

Nie, bicykle bude používať festivalový štáb. Na vchodoch budú stojany, kde si môžete bicykel odložiť.

Bude na festivale nabíjačkáreň na mobily?

Áno.

Bude na festivale posilnená wifi?

Áno.

Bude na festivale bankomat?

Áno.

Budú na festivale sprchy?

Áno.

Bude festival bezbariérový?

Áno. Pokračujeme v spolupráci s Vozíčkar.info.

Je zverejnený program kompletný?

Nie, ešte pribudne Visual stage, literatúra, diskusie, sprievodné aktivity a niekoľko hudobných skupín, umelcov a umelkýň.