Letisko Trenčín 6 — 8 júl 2023
Pohoda 2022 bude zelenšia vďaka ZSE

Pohoda 2022 bude vďaka ZSE a Zelenej elektrine šetrnejšia k planéte.

Festival bude vybavený trafostanicami na pokrytie elektrickej energie z pevnej siete, pričom dodávaná elektrina bude vo forme záruk pôvodu krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov ako slnko, voda, biomasa či vietor. Zníži sa tak množstvo elektriny vyrobenej z agregátov, čo výrazne prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže festivalu. ZSE tiež daruje festivalu Pohoda solárne lampy. Tie využívajú energiu zo slnka, ktorá sa v priebehu dňa ukladá do akumulátora a po zotmení svietia najčistejšou formou obnoviteľnej energie.