9. — 12. Júl 2020
9. — 12. Júl 2020
Víťazom 6. ročníka je Pohoda Visual Art Contest je Andrej Kolenčík

Víťazom 6. ročníka je Pohoda Visual Art Contest je Andrej Kolenčík

Porota Pohoda Visual Art Contest sa rozhodla návrhy hodnotiť spoločne pre hmotné aj pre online umenie. Víťazom 6. ročníka súťaže je Andrej Kolenčík a jeho projekt Coming soon. Zámerom tohto krátkeho ekologicky angažovaného videa je v divákovi vyvolať znepokojivý pocit z budúcnosti a svojím kontroverzným spracovaním vyprovokovať polemiku o danej téme. Osud dvojičiek ako symbol ďalšej generácie bude nejasný a nedopovedaný. Aká je budúcnosť našich detí v súčasnom fungovaní sveta?

25. máj 2020

Andrej sa vo svojej tvorbe venuje viacerým médiám. V roku 2009 absolvoval štúdium na katedre animovaného filmu VŠMU a má za sebou semestrálne stáže na VŠVU a belgickom RITS. Medzi jeho posledné projekty patrí réžia sci-fi dokumentárnej série pre deti Mohyla o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pre RTVS a medzinárodná grafická kampaň Green Screen, ktorá ma za cieľ upriamiť pozornosť filmárov na ekologické nakrúcanie. Od roku 2015 funguje pod vlastnou značkou Admiral Films (www.kolencik.org).