Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Stručné dejiny vesmíru

Stručné dejiny vesmíru

Nie je umenie vysvetliť vedecké teórie Stephena Hawkinga študentom astrofyziky ale dieťaťu. A kto iný by mal podať dejiny vesmíru deťom ako ich rovesník? Tieto výzvy spracovali vo svojej opere Stručné dejiny vesmíru slovenský skladateľ Marek Piaček a autor libreta Martin Ondriška.

28. máj 2015

Opera pre dieťa, rozprávača, detský zbor a inštrumentálny sprievod mala svoju premiéru 14. marca v rámci festivalu Radio_Head Awards. Marek Piaček ju prirovnáva k hudobnému divadlu, kde je hovorený výklad kombinovaný s orchestrálnym sprievodom. Opera je popretkávaná folklórnymi útvarmi ako plačky, zariekania, riekanky, hádanky, detské hry, ale i vážnymi súbojmi rozumu s poverami. Hlavnou postavou je "Nelli", ktorá svojim rovesníkom zrozumiteľne vysvetľuje veľký tresk, vznik galaxií a hviezd, slnečnej sústavy, vývoj ľudstva a civilizácií. V diele sa tiež stretnete s teóriami antických Grékov, novovekých fyzikov Newtona, Galilea, Giordana Bruna, až po moderných vedcov Einsteina či Hawkinga. V opere môžete počuť veľa hudobných citátov: Na krásnom modrom Dunaji, Tak vravel Zarathustra, z pop kultúry Bowieho Space Oddity, Out of Space od Prodigy i narážky na filmovú hudbu s tematikou vesmíru ako Blízke stretnutia tretieho druhu alebo Kin-dza-dza. Stručné dejiny vesmíru vám "uprostred nášho vesmíru" predvedú dirigent Adrián Kokoš, Barbora Tallová (Nelli), Štefan Bučko (rozprávač), Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Ansámbel Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.