Späť na novinky

Stanica duševnej pohody
Novinkou tohtoročnej Pohody je aj rozšírenie zdravotníckej starostlivosti - pribudne prvá pomoc zameraná na duševné zdravie. Organizácia No more stigma postaví vedľa festivalovej nemocnice Stanicu duševnej pohody, v ktorej budú odborníci pre všetkých, ktorí sa chcú porozprávať, poradiť či nasmerovať, kde vyhľadať odbornú pomoc.

30. jún 2018 Stanica duševnej pohody

Psychológov a psychiatrov Stanice duševnej pohody spoznáte aj podľa tričiek Som tu pre tvoju Pohodu. Návštevníkom povedia ,čo môžu robiť pre svoje duševné zdravie v rámci psychohygieny a prevencie. Budú hovoriť aj o tom, čo je stigma a celkovo priblížia tematiku psychických chorôb. Cieľom neziskovej organizácie No more stigma je búrať predsudky týkajúce sa duševných chorôb, keďže táto téma je stále tabuizovaná. Všetci dobrovoľníci sú psychiatri alebo psychológovia pracujúci na psychiatrických oddeleniach.