Späť na novinky

Spustili sme predaj parkingu na Pohodu 2020
Dnes sme spustili predaj parkovacích miest na Pohodu 2020. V našom shope si môžete kúpiť parkovanie v sektoroch P1, P2, P3, P4 a P5, pričom najbližšie k areálu je parking P1. Ešte pred ním je zriadený sektor P0, ktorý je určený ľuďom s pohybovým zdravotným znevýhodnením, tehotným ženám a rodinám s deťmi do 6 rokov vrátane (ktoré musia byť v sprievode rodiča/zákonného zástupcu). Podmienkou pre parkovanie v tomto sektore je zakúpenie parkovacieho lístka v ktoromkoľvek zo sektorov.

07. august 2019 Spustili sme predaj parkingu na Pohodu 2020