Letisko Trenčín 6 — 8 júl 2023
Pohodu 2022 podporila aj Európska investičná banka

Pohodu 2022 podporila aj Európska investičná banka

Pohoda bude po troch rokoch v plnej kapacite a s pestrým programom aj vďaka podpore finančnej podpore od partnerov, medzi ktorými je aj Európska investičná banka. 

04. júl 2022

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Poskytuje dlhodobé financie pre zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ. Od začiatku svojich úverových operácií na Slovensku v roku 1992 EIB investovala 9,7 miliardy EUR do kľúčových hospodárskych odvetví – vrátane malých a stredných podnikov (MSP), dopravy, infraštruktúry a energetiky. Len v roku 2021 EIB investovala 240 miliónov EUR na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na Slovensku.

Jednou z hlavných činností EIB na Slovensku je pomáhať MSP a zlepšovať ich prístup k dlhodobému financovaniu vytváraním úverových liniek s miestnymi finančnými inštitúciami. V reakcii na núdzovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 EIB schválila viac než 695 miliónov EUR pre slovenské hospodárstvo na zvýšenie jeho odolnosti a posilnenie jeho hospodárskej obnovy.