Späť na novinky

Pohoda získala A Greener Festival award
Na ESNS 2019 sme získali pre nás ďalšie mimoriadne dôležité ocenenie A Greener Festival Award. Cenu si prevzali členovia našej produkcie spolu s ďalšími ocenenými festivalmi od zakladateľov A Greener Festival Bena Challisa, Claire O’Neillovej a Teresy Mooreovej. Claire o ocenení povedala: „V tomto roku sme zaznamenali bezprecedentné úsilie a uvedomenie si naliehavosti, aby naša práca a náš život boli viac v súlade s prírodou. Festivaly a podujatia, ktoré sme mali tú česť hodnotiť a oceniť, prispievajú k formovaniu tohto posunu, čo má pozitívne dôsledky pre samotné podujatia a zároveň idú príkladom pre svet."

22. január 2019 Pohoda získala A Greener Festival award