Späť na novinky

Pohoda rozširuje ekologické aktivity
„Pohoda je žiarivým príkladom, jedinečným, skvelým a popredným európskym festivalom.” Tieto slová odzneli z úst Teresy Moore, riaditeľky iniciatívy A Greener Festival, počas odovzdávania ceny Green Operations Award festivalu Pohoda v holandskom Groningene na European Festival Awards. Festival na ocenenie reaguje predstavením ďalších eko-noviniek.  

30. január 2018 Pohoda rozširuje ekologické aktivity

Dôležitá zmena sa udeje v narábaní s odpadom. Okrem navýšenia počtu stanovíšť so smetnými nádobami pribudnú zberné miesta, v ktorých bude odpad triediť vyškolený personál. Umiestnené budú prevažne v gastrozónach a mali by fungovať ako akési veľké „okienka“ na odnášanie odpadu (nielen) z jedál. Bio odpad vrátane riadov a príborov z rozložiteľných materiálov sa bude následne kompostovať priamo na mieste. Ide o jednoduché riešenie, od ktorého si organizátori sľubujú ďalší výrazný posun v čistote areálu, pričom veria, že ľudia toto opatrenie aktívne podporia – cieľom sú čisté stoly a lavice, žiadne „vône“ zvyškov jedál predchádzajúcich gurmánov a mimoriadne nespokojný hmyz. Tiež príde k rozšíreniu obľúbených vratných pohárov aj na nápoje podávané v menších objemoch (limo, víno, sekt), a tým pádom k úplnému vyradeniu jednorazových plastových pohárov na festivale. Výrazným posilnením popolníkov v areáli i distribuovaním osobných popolníkov plánuje Pohoda vyriešiť množstvo pohodených špakov. Od fajčiarov organizátori očakávajú ich využívanie, ako aj rešpektovanie zákazu fajčenia v stanoch a vo Family parku.

Ústretový krok môžu očakávať majitelia elektromobilov – na parkovisku bude inštalovaná dočasná nabíjacia stanica. Pohoda predstaví aj nové riešenia v narábaní so solárnou energiou, už v tomto roku sa zväčší aj podiel odobratej energie z pevnej siete vďaka rozšíreniu dočasných odberných miest. Festivalové oblečenie (merch) bude v roku 2018 kompletne potlačené textilnými farbami s certifikátom GOST (Global Organic Textile Standard). Okrem toho bude zabalené v rozložiteľných obaloch, pričom opäť pôjde o fair wear produkty (ekvivalent Fair trade v odevnom priemysle).

„Pocit silnej festivalovej komunity, ktorý zažívame každoročne na trenčianskom letisku, je úžasný. Počas festivalu je veľa vecí v rukách návštevníkov. Tí sa stávajú európskym fenoménom vďaka ich prístupu k čistote a vôbec k areálu, k sebe navzájom a k prostrediu okolo nich. Keď ukazujeme napríklad fotky z našich stanových táborov po skončení Pohody, mnoho ľudí nám nechce veriť, že sme pred fotením kempy neupratali. Veríme, že aj novinky pre rok 2018 ľudia príjmu, budú ich baviť a prispejú tak  k spoluvytváraniu ešte krajšej podoby festivalu,“ vraví o pripravovaných „vychytávkach“ Michal Kaščák.