Späť na novinky

Ľudová hudba Pokošovci na Pohode 2019
NAY Tanečný dom roztancuje na Pohode 2019 aj Ľudová hudba Pokošovci z horehronskej obce Šumiac. Tá patrí medzi najlepšie a najpopulárnejšie tradičné rómske hudby na Slovensku. Okrem dynamického herného prejavu ich zdobí aj pôsobivý viachlasný spev v harmonicky špecifickom prevedení, typickom jednak pre región východného „Hrona“ i pre interpretáciu miestnych, pôvodných rómskych ľudových piesní. 

14. jún 2019 Ľudová hudba Pokošovci na Pohode 2019

Jadro ľudovej hudby Pokošovcov tvoria traja bratia: Miroslav (prvé husle), Radoslav (violová kontra) a Stanislav (kontrabas). To dopĺňa ich bratranec Vladimír Pokoš (violová kontra) a akordeonista Július Markus (akordeón). Takmer všetci pochádzajú zo známej obce Šumiac (okr. Brezno), príbuzenské väzby ich po matkinej strane spájajú so susednou obcou Telgárt. Obe obce sú známe aj vďaka osobitosti herných štýlov rómskych sláčikových muzík, ktoré tvoria už niekoľko generácií predstavitelia dvoch veľkých muzikantských rodov – Pokošovcov a Harvanovcov. Na Pohode sa okrem vlastného koncertu predstavia aj v rámci tanečného workshopu s Morongovcami s názvom Horehronské čoromoro.