Späť na novinky

Doma Dobre – Allstar Refjúdží Band
Na 3. ročníku Doma Dobre zahrajú aj Allstar Refjúdží Band. Kapelu tvoria hudobníci rôznych národností, vierovyznaní i postojov. Skupina ponúka živelnú, sebaironickú a úprimnú reflexiu života v strednej Európe očami cudzincov. Ľudia, ktorí museli svoj domov opustiť zahrajú ľuďom, ktorí domov nemajú, ako aj nám ostatným, budúcu nedeľu o 16:15 v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul.

02. december 2016 Doma Dobre – Allstar Refjúdží Band

Allstar Refjúdží Band je projektom pražského Divadla Archa. Hudobne kapela mieša kurdský folk a pop, akordeón východoeurópskeho štýlu, čínsku opernú a popovú hudbu, švajčiarske nápevy z hôr a kabaretov, dixieland, brass, rap a ďalšie žánre. Legendárnou je ich nahrávka českej hymny Kde domov můj či parodický protestsong „Zůstaň tady!“ Od doby svojho vzniku v roku 2008 hrali na najväčších festivaloch v Čechách a na Slovensku ako aj v Pittsburghu, Varšave, Berlíne, Drážďanoch, Rotterdame, Haagu, Haarleme a mnohých ďalších mestách.

ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND HRÁ V ZLOŽENÍ:
Philipp Schenker (kapelník, klarinet, spev), Jing Lu (husle, spev), Gugar Manukjan (akordeón), Philipp Leforestier (basa), Kryštof Verner (trúbka), Lukáš Mičko (gitara), Adrian Ševeček (bicie), Tomáš Hendrych (baritónový saxofón), Evžen Zdráhal (tuba)