Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Charta 77

Charta 77

Hudba niekedy dokáže pohnúť zemeguľou – výborným príkladom je Charta 77, reakcia na uväznenie undergroundových muzikantov v komunistickom Československu. České centrum v Bratislave príde na Pohodu s outdoorovou výstavou venovanou kľúčovým českým a slovenským osobnostiam, ktoré Prehlásenie Charty 77 podpísali.

06. jún 2017

Na šestnástich paneloch uvidíte kľúčových aktérov Charty 77 na fotografiách zo sledovacích akcií Štátnej bezpečnosti a ďalšie dokumenty z policajných archívov. Výstavu pripravil český Ústav pre štúdium totalitných režimov. Výstava pripomína tohtoročné 40. výročie od zverejnenia Prehlásenia Charty 77. Dokument požadoval dodržovanie ľudských a občianskych práv, ku ktorému sa zaviazalo aj komunistické Československo podpisom helsinských protokolov v roku 1975. 

Autormi a prvými signatármi tohto Charty 77 boli osobnosti ako Jan Patočka, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ladislav Hejdánek. Bola reakciou na zatknutie a odsúdenie štyroch „vlasatcov“ z prostredia českého undergroundu okolo skupiny The Plastic People of The Universe – Magora, Vráťu Brabenca, Sváťu Karáska a Pavla Zajíčka. Režim nepočítal s tým, že týchto „výtržníkov“, ktorých previnením bola sloboda tvorby, sa zastane vtedajšia disidentská intelektuálna elita. Charta sa vďaka nim stala najdôležitejším protikomunistickým počinom v našej krajine. Do januára 1990 podpísalo Chartu takmer 2000 ľudí. Výstava podáva základné informácie o Charte, predkladá dobové dokumenty a informuje o prenasledovaní signatárov vtedajšou Štátnou bezpečnosťou.