RozpoR SK

Ak je niekto stelesnením antifašistického postoja v hudbe na Slovensku, sú to chalani z Rozporu. Vznikli na konci deväťdesiatych rokov, odvtedy sa nekompromisne vymedzujú voči neonacistom hudobne i v textoch. Ich oi! a hard-core s občasnými výletmi do ska či reggae zaznel aj na Pohode 2016. V tom istom roku vydali aj fantastický album Radikálna ľudskosť. V máji 2018 vyrazili na Radikálne ľudské turné do rómskych osád, ktorým chceli poukázať na veľkú chudobu najnižších sociálnych vrstiev, na problémy ich spolužitia s majoritným obyvateľstvom, ale aj na predsudky, rasizmus a nacionalizmus. Vít z kapely o turné pvoedal: „Segregácia nepomôže, veci sa môžu pohnúť vpred len vzájomnou komunikáciou a cielenou prácou s tými skupinami ľudí. Aj pre prehlbovanie rozdielov medzi osadami a okolitým svetom naberá na sile rasizmus a predsudky. Celé je to začarovaný kruh.“ Výživné bio kapely nájdete na ich stránke (http://rozpor.sk/biografia/), viac predvedú na Pohode on the Ground.