Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Eva Šušková a Peter Mazalán
Sobota 10:15 | Tepláreň

Eva Šušková a Peter Mazalán SK

Eva Šušková a Peter Mazalán: Svadobná sieň

„QPR“ - Queer platonic relationship je aj legitímny termín pre priateľský vzťah medzi hetero a queer osobami. Takýto vzťah nadobúda obrovskú hĺbku a vzájomnú dôveru napriek (vďaka?) absentujúcej zložke romantickej a erotickej lásky. Našou spoločnosťou vnímaná „zvláštnosť“ a „inakosť“ takéhoto vzťahu je podčiarknutá priestorom sobášnej/ obradnej sieni v ktorej k aktu zosobášenia príde. Tieto miesta sú v slovenskom architektonickom kontexte originálnymi vizuálnymi svedkami doby – napríklad aj príbehmi LGBT ľudí, ktorí sa (s presahom do súčasnosti) zo strachu verejne odhaliť svoju orientáciu radšej sobášili a žili (žijú) nenaplnené manželstvá postavené na klamaní seba, aj svojich partnerov. Ich potláčanie svojej identity bolo spôsobené tradičným „očakávaním“ a nastavením spoločnosti. Koľko ich v tých-ktorých priestoroch bolo oddaných? Príbeh zároveň korunuje dlhoročný QPR vzťah hlavných aktérov projektu, ktorý bude symbolicky „spečatený“ práve v sobášnej sieni. 

Účinkuje: Oľga Belešová
Hudba: Eugen Suchoň a David Lang
Text: Viliam Klimáček
Koncept, réžia: Eva Šušková a Peter Mazalan
Pohybová spolupráca: Petra Fornayová
Bicie: Lenka Novosedlíková
Violončelo: Andrej Gál
Viola: Daniel Rumler
Vibrafón: Dalibor Kocian
Spev: Dominika Hanko, Katarína Ďurdinová Šárközi, Eva Šušková
Masky: Veronika Kita Mazalánová
Rekvizity, scéna: Pavol Kita

LÍSTKY NA POHODU 2024