Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Obrázky zo Slovenska
Piatok 17:45 | NAY tanečný dom

Obrázky zo Slovenska SK

Špeciálny koncert Obrázky zo Slovenska, v ktorom účinkujú Spectrum Quartett, NogaBand a Ulijanky sa bude niesť v znamení presahov a kontrastov medzi klasickou – vážnou a tradičnou ľudovou hudbou, pričom inšpiráciou sú diela významných slovenských skladateľov E. Suchoňa, I. Zeljenku, A. Moyzesa, či B. Bartóka alebo aj L. Janáčka.
Sláčikové kvarteto Spectrum Quartett (rozšírené na orchester) pod vedením Jána Kružliaka ml. a sláčikovú ľudovú hudbu NogaBand pod vedením Michala Nogu, držiteľa ocenenia Radio_Head Awards, doplní ženská spevácka skupina Ulijanky z Oddelenia etnológie ÚMKTKE Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Dramaturgicky pôjde o skvelú koláž sláčikových aranžmánov, ktoré budú popretkávané s hudbou tradičných lokálnych herných štýlov ľudových muzík, ktoré doplnia skvelé vokalistky z Ulijanky.

LÍSTKY NA POHODU 2024