Späť na artistov

Muzička SK

Muzička

Temperament, nadšenie a energia sú charakteristickou črtou vystúpení Muzičky. Tá od svojich začiatkov interpretuje slovenskú ľudovú hudby v čo najautentickejšej podobe. Na nespútanú ľudovú tancovačku premenia aj Vítanie slnka na Pohode 2019, ktorého súčasťou bude aj tanečný workshop. Prídu k nám s hudobno-folklórnou cestou okolo Slovenska a s viacerými prekvapeniami.

Členova Muzičky začali už v roku 1994 v Bratislave s organizovaním Večerov autentického folkóru, kde pozývali muziky z rôznych regiónov. Práve od týchto muzikantských priateľov sa učili „starým“ piesňam z celého Slovenska. V roku 2001 vydali debut Muzička a v rovnakom období podieľali aj na odštartovaní Tanečných domov – podujatí približujúcich folklór a ľudový tanec širokej verejnosti organizovaných združením Dragúni. V roku 2005 vydali album Muzička 2. Výsledkom spolupráce, medzi Muzičkou, Dragúnmi a členmi Klubu milovníkov autenickeho folklóru (KMAF) boli dva celovečerné programy Husľovačka 1 a 2. Tie uviedli na všetkých významných slovenských folklórnych festivaloch ako aj na Pohode. Muzička sa dodnes venuje najmä štúdiu autentických nahrávok slovenského ľudového spevu a hudby, ktoré sa následne snaží v ich pôvodnej podobe predstavovať publiku. Každý člen Muzičky spieva a spev je rovnako dôležitou súčasťou muzičkárskeho prejavu ako hudba. Súčasťou Muzičky je aj ženská spevácka skupina, ktorá sa taktiež zaoberá interpretáciou ľudových piesní podľa pôvodných predlôh a podieľa sa na tvorbe programu Husľovačka 2.